Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 1- kamienicaGdańsk - Główne MiastoChlebnicka 1(Brotbänkengasse 1, do 1854 r. – nr 653)xarchitektura mieszkaniowa1572, XVIII w., pocz. XIX w., przełom XIX–XX w., 1940–194128 XII 1972 r., nr 758443

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1451 r. posesja należała do Hansa Stufenga, w 1453 r. nabyła ją rada miejska, w celu przeznaczenia na siedzibę ławników. W 1572 r. kamienica uzyskała nową, manierystyczną fasadę (przypisywana Frederikowi Vroomowi). W drugiej połowie XVIII w. kilkukrotne zmiany właścicieli – w 1789 r. posesję nabył Paul Graeff. W początkach XIX w. zbudowano przybudówkę, przekształcono też częściowo fasadę. W 1808 r. posesja należała do browarnika Stümera. W 1817 r. kamienicę zamieszkiwała wdowa J. Kauenhowen, szynkarka piwa. W 1854 r. posesja należała do wdowy po destylatorze Bachdach. W 1867 r. była w rękach restauratora Jaecke. Kolejne zmiany fasady nastąpiły na przełomie XIX i XX w., wówczas też przekształcenie wnętrz. W 1897 r. posesja była własnością rzeźnika C. Fischera. W 1907 r. nieruchomość nadal w posiadaniu rodziny Fischer. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nieruchomość nr 1 i 2 należała do Gminy Miejskiej (Stadtgemeinde Danzig). W tym okresie zachowane były we wnętrzach elementy wystroju z XVIII w. W latach 1940–1941 rewaloryzacja fasady kamienicy. W 1945 r. fasada (poza szczytem) zachowana. Remont elewacji bocznej w 1989 r., konserwacja fragmentu elewacji w 1991 r. przeprowadzona przez Rajmunda Drozda.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882443611399
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 25443111396
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°443591400
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 31, 364431021398
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° ilustr. s. 14431041397

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Odbudowa kamienicy po zniszczeniach wojennych, w głębi wieża Ratusza Głównego MiastaM. Dobrzykowski1950fotografia17 x 12 cmAl IV/52/2Fotografie, klisze4433721
Kamienica nr 1 podczas odbudowy, w głębi fragment wieży Ratusza Gł. MiastaM. Dobrzykowski1950fotografia17 x 12 cmAl IV/52/2Fotografie, klisze4435009
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4433942
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4433943
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4433945
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4433944
[fragment fasady i zachodniej ściany bocznej kamienicy], Gruber, Karl "Der Artushof. Eine baugeschichtliche Studie", [w:] "Ostdeutsche Monatshefte", 7. Jahr, September 1926, Nr 6, s. 524, Abb. 6.Gruber, Karl (?)1877 (?- dopisek na il.), przed 1926 r."Abb. 6. Rueckseite des Artushofes, Brotbaenkengasse"reprodukcja fotografii13,3 x 10,9 cmOa 1072/26, 4-o (Gd 121)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4436389
górne kondygnacje i szczyt fasady, za: Danzig Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert, il. 16Georg Cuny1910Burgerhaus, Brotbaenkengasse 1 von 1572reprodukcja fotografii7,4x5cmGd25, III 80504Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4434106
fasada kamienicy, za: Ostdeutsche Monatshefte, September 1926, nr 6, s. 254, il. 6NN1926Rueckseite des Artushofes, Brotbaenkengassereprodukcja fotografii13,3x11cmGd 121Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4434184
[Fasada: Chlebnicka 1, pomiędzy tylną fasadą Dworu Artusa a narożną kamienicą Kramarska 10] , [w:] Volmar, Erich, „Das danziger Bürgerhaus”, Deutscher Kunstverlag Berlin 1944, okładka (s. 1 nlb.)Landesamt fürDenkmalpflege Danzigfot. oryginalna przed 1944„Das danziger Bürgerhaus”reprodukcja fotografii17,8 x 12,5 cmI 220061Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki44310467
szczyt kamienicy, za: Das Burgerhaus in Ost- und Westpreussen, il. 154Karl Hauke1967Danzig, Giebel, von 1572, in der Brotbaenkengasserysunek inwentaryzacyjny (reprodukcja)15,5x7,7cmGd 4, III 101553Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4434240
szczyt kamienicy, za: Die konstruktive und kunstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel, il. 39Friedrich Thum1914Brotbaenkengasse 1, 1572rysunek techniczny (reprodukcja)7x5cmOd 1505 4oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4434118
szczyt fasady kamienicy, za: Die konstruktive und kunstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel, 45Friedrich Thum1914Brotbaenkengasse 1. Hintergiebel 1572. Giebelstaerke 31 cm. Backsteinformat 4,5x9,5x20cmrysunek techniczny (reprodukcja)5,5x4,5cmOd 1505 4oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4434120

Login:
Hasło: