Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 2Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 2 (Brotbänkengasse 2, do 1854 r. – 654, 655)xarchitektura mieszkaniowa1581, pocz. XIX w., 1878, 1974–1977x444

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych, parcela przejściowa z Długim Targiem 43. W 1581 r. zbudowano na miejscu wcześniejszej oficyny kamienicę z manierystyczną fasadą. Kamienica w początkach XIX w. przebudowana, podział wysokiej sieni na dwie kondygnacje. W 1808 r. nieruchomość należała do Kamlarii. W latach 1817–1837 mieściła się tu Szkoła Mariacka. Przed fasadą w latach 1823–1878 znajdowała się piętrowa przybudówka. W 1854 r. mieściła się tu szkoła elementarna należąca do miasta (Communal-Eigentum), na terenie posesji zamieszkiwał nauczyciel. W 1879 r. nastąpiła przebudowa kamienicy. W 1897 r. nadal nieruchomość stanowiła własność komunalną, znajdowało się tu mieszkanie urzędnika urzędu stanu cywilnego. W okresie Wolnego Miasta Gdańska posesja pozostała własnością gminy miejskiej, w budynku mieściło się Konsystorz Administracji Apostolskiej (Konsistorium der Apostolischen Administration, 1927 r.). Kamienica poddana konserwacji w 1925 r. Zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 1974–1977, projekt rekonstrukcji fasady z 1581 r. przygotowali Romuald Koszko i Jan Zuba. Obecnie siedziba Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882444611402
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 39444111401
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°444421403

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
BRAK DANYCHFotografie, klisze4444342
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4443986
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4443987
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4443989
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4443988
[Fasada kamienicy], Gruber, Karl "Der Artushof. Eine baugeschichtliche Studie", [w:] "Ostdeutsche Monatshefte", 7. Jahr, September 1926, Nr 6, s. 524, Abb. 6.Gruber, Karl (?)1877 (?- napis na ilustracji), przed 1026 r."Abb. 6. Rueckseite des Artushofes, Brotbaenkengasse".reprodukcja fotografii13,3 x 10,9 cmOa 1072/26, 4-o (Gd 121)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4446390
górne kondygnacje i szczyt fasady, za: Danzig Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert, il. 16Georg Cuny1910Buergerhaus Brotbaenkengasse 2reprodukcja fotografii7,4x5cmGd25, III 80504Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4444107
rzuty trzech kondygnacji kamienicy, za: Das Buergerhaus in Ost- und Westpreussen, il. 76-80Karl Hauke1967Danzig, Brotbankengass 2, Keller, Erd und Obergeschoss, Quer- und Laengsschnitt des Kellerrysunek techniczny13x13cmGd4, III 101553Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4444082

Login:
Hasło: