Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 3Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 3 ( Brotbänkengasse 3, do 1854 r. – 656)xarchitektura mieszkaniowa1754 r., l 60. i 70. XX w.x445

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie parceli brak danych. Kamienica ok. 1750 r. została przebudowana i otrzymała nową fasadę z rokokowym szczytem. Posesja znajdował się w posiadaniu Johanna Bestervater, zaś w 1754 r. należała do Christiana Gnuschke. W 1803 r. jako właścicielka wymieniana jest Anna Johanne Rothländer. W 1808 r. nieruchomość w rękach chirurga wojskowego Schramma. W 1854 r. posesja w posiadaniu kupca Nisbeta. Po 1866 r. usunięto przedproże. W 1867 r. należała do wdowy po kupcu Nisbetcie. W 1897 r. i nadal w 1907 r. (wraz z posesją Długi Targ 42) w posiadaniu kupca T. Kleemanna. W okresie Wolnego miasta Gdańska posesje nr 3–5 były własnością Kasy Oszczędnościowej Miasta Gdańska (Stadtsparkasse der Stadt Danzig). Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 60. i 70. XX w.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4453994
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4453995
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4453997
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4453996
brak danychRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4454289

Login:
Hasło: