Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 14Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 14 (Brotbänkengasse 14, do 1854 r. – 669)xarchitektura mieszkaniowaok. 1520, 1823, po 1823, l. 60. i 70. XX w.x457

opis karty obiektu: Nr 14. O najwcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Ok. 1520 r. powstała późnogotycka fasada z kamiennym wystrojem. W końcu XVI w. nieruchomość w posiadaniu Engelbrechta Königka. Od 1616 r. do połowy XVIII w. należała do rodziny Schlieffena. Valentin Schlieffen zakupił w 1718 r. sąsiednią posesję nr 14a od Daniela Wöldeckena. W 1740 r. powstała barokowa balustrada przedproża z przedstawieniem alegorii Pór Roku autorstwa Johanna Heinricha Meissnera. Kolejnymi właścicielami byli: Johann Friedrich Schumann (1753 r.), Valentin Heinrich Zernecke (1782 r.), David Lehmann (1783 r.), następnie jego rodzina (1808 r.), Franz Heinrich Richert (1811 r.). Obie kamienice znajdujące się w złym stanie technicznym nabył mistrz murarski Mathias Gronau. W 1823 r. kamienna fasada zakupiona przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III, przeniesiona na Wyspę Pawią koło Poczdamu, gdzie ustawiona według projektu Carla Friedricha Schinkla jako fragment (tzw. Dom Gdański) Kavalierhausu. W tym czasie na miejscu kamienic nr 14 i 14a wzniesiono kamienicę z klasycystyczna fasadą. W 1854 r. nieruchomość stanowiła własność szewca Baumanna, zaś w 1867 r. kupca Töplitza. W 1897 r. i nadal w 1907 r. nieruchomość należała do kupca J. Philippa. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nieruchomość należała między innymi do Pomorskiego Towarzystwa wydawniczego (1927 r.), Danziger Girobank A.-G. in L. (1936 r.) oraz Bruno Schwarza (1940/41 r.). Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana w latach 60. i 70. XX w. według projektu Kazimierza Orłowskiego, kopia fasady według projektu Ireny Jaroszewskiej-Bartoszewicz (1979 r.). Przedproże kamienic nr 14 i 14a wykonane według projektu Ireny Jaroszewskiej-Bartoszewicz. Kamienica połączona funkcjonalnie wraz z kamienicami nr 13–16 stanowi Dom Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nr 14a. W 1697 r. posesja należała do Johanna Handerschliessa, który przebudował wcześniejszą kamienicę. Valentin Schlieffen zakupił w 1718 r. sąsiednią posesję nr 14a od Daniela Wöldeckena. Kolejni właściciele wspólni dla nr 14 i 14a. Kamienica odbudowana po 1945 r., fasada odbudowana według fasady kamienicy z ul. Korzennej 23. Kamienica połączona funkcjonalnie wraz z kamienicami nr 13–16 stanowi Dom Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882457611424
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 253457201422
DENKMALPFLEGE (1926)*Denkmalpflege und Heimatschuts.*Ea 3675 8°ilustr. s. 544571611448
Führer (1914)Führer durch Danzig. Hrsg. unter Mitwirkung der Danziger Verkehrs-Zentrale vom Magistrat der Stadt Danzig.Danzig 1914Od 1020/2 8°; 4 in Od 86 4°.ilustr. s. 25457481426
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°457591425
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°457821423
ZEITSCHRIFT 68-70*Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, Hf. 68-70.DanzigOc 633 8°4571621447

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment pierzei południowej, kamienice 20-13, w głębi Brama Chlebnicka W. Dreesen 1893 Das Englische Haus in der Brotbänkengasse druk 22 x 13 cm Al IV/24/17 Fotografie, klisze4573732
Fragment pierzei południowej, kamienice 19-14 NN ok. 1910 Brotbänkengasse. Englisches Haus. druk 34 x 25 cm Al IV/21/21 Fotografie, klisze4573723
Fragment pierzei południowej, kamienice 16-14 NN ok. 1906 Danzig Brotbänkengasse II.fotografia24,4 x 19 cm Al IV/9/8 Fotografie, klisze4573728
Dolny fragment fasady z przedprożemNNok. 1900fotografia; szklana klisza13 x 18 cmAl II/133/35; III 393Fotografie, klisze4573712
Widok w stronę Bramy Chlebnickie, fasady kamienic 13-16 NN ok. 1920 Danzig Brotbänkengassepocztówka - druk 14 x 9,3 cm P 1 - Chlebnicka - 9 Fotografie, klisze4573716
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4573962
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4573963
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4573965
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4573964
Dom angielski, fasada, za: Erich Keyser, Die Baugeschichte der Stadt Danzig, Koln-Wien 1972, il. 64K. Schirmacher, Danziger Bilder 19081908Das Englishe Haus aus K. Schirmacher, Danziger Bilder 1908drzeworyt (reprodukcja)7,4x4,4cmA19, II 132983Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574080
Widok ogólny z ul. Chlebnickiej w kierunku zachodnim, z:Widok północnej pierzei ulicy, z: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 245, il. 163 NNXX wiekAbb.183. Das Englische Haus als Wolkenkratzer seiner Zeit.fot.17,8 x 9 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574254
fasada kamienicy, za: Alt-anzig (album)P. E. Gabel1910Englisches Haus, Brotbaenkengassereprodukcja akwaforty22x14,5cmGr. Rp. 5105/4Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574132
płyta przedprożowa, za Danzig und seine Bauten, il. 234Wilhelm Ernst und Sohn Verlag, BerlinBruftung am Beischlag Brodbaenkergasse 14reprodukcja fotografii3,8 x 5,6 cmGd-31 III 28743Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574050
przedproże, za Danzig und seine Bauten, il. 235Wilhelm Ernst und Sohn Verlag, Berlin1908Beischlag Brodbaenkergasse 14reprodukcja fotografii5,8 x 8,3 cmGd-31 III 28743Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574051
fasada kamienicy, za: Das Buergerhaus in Ost- und Westpreussen, il. T59aKarl Hauke1967Brotbankengasse 14, um 1520. Zinnenhaus in rheinischer Haustein-Spaetgotik. Das Bauwerk wurde 1824 auf die Pfaueninsen bei Potsdam gebracht und ist dort noch erhalten.reprodukcja fotografii11x7,4 cmGd4, III 101553Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574091
fasada kamienicy, za: Das Buergerhaus in Ost- und Westpreussen, il. T59aKarl Hauke1967Brotbankengasse 14, um 1520. Zinnenhaus in rheinischer Haustein-Spaetgotik. Das Bauwerk wurde 1824 auf die Pfaueninsen bei Potsdam gebracht und ist dort noch erhalten.rysunek techniczny11x7,4 cmGd4, III 101553Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574090
fasada kamienicyBronisław Schoenborn1937SCH 1937rysunek węglem i tuszem50,1x35,1cmNr inw. 3857Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4574141

Login:
Hasło: