Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 15Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 15 (Brotbänkengasse 15, do 1854 r. – 670)xarchitektura mieszkaniowa1644, l. 60. i 70. XX w.x458

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1644 r. przebudowano gotycka kamienicę, która uzyskała wczesnobarokową fasadę, wiązaną z Andreasem Schütterem Starszym. W 1716 r. jako właściciel wymieniony został Niclas Begihn. W 1808 r. posesja w rękach spadkobierców lekarza Johanna Alexandra Hevelke, następnie należała do jego córki Johanny Christiany. Kolejnymi właścicielami była rodzina Hein, w 1854 r. i nadal w 1867 r. nieruchomość stanowiła własność wdowy po kupcu Hein. W 1897 r. i nadal w 1907 r. nieruchomość należała do rodzeństwa J. i M. Hein. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nieruchomość należała między innymi do Pruthenenhaus G.m.b.H. Studentenheim (1927 r. i 1936-38), w kamienicy miało swoją siedzibę katolickie stowarzyszenie „Pruthenia”. Deutsche katholische Verbindung i. K.V. W 1940/41 r. jako właściciel posesji odnotowane zostało Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości Danziger Haus G.m.b.H. Grundbesitzverwaltungsgesellschaft. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana w latach 60. i 70. XX w. według projektu Kazimierza Orłowskiego, z adaptacją zachowanych fragmentów fasady, w tym portalu z 1644 r. Kamienica połączona funkcjonalnie wraz z kamienicami nr 13–16 tworzy Dom Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882458611430
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°458111431
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°458221429
Führer (1914)Führer durch Danzig. Hrsg. unter Mitwirkung der Danziger Verkehrs-Zentrale vom Magistrat der Stadt Danzig.Danzig 1914Od 1020/2 8°; 4 in Od 86 4°.ilustr. s. 25458481427
F?hrer [1904]F?hrer durch Danzig und Umgebung.Leipzig [1904]Od 974 10a 8?°458451433
Griesebach (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.tabl. 12458501434
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)458651432
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 294581021428

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment pierzei południowej, kamienice 20-13, w głębi Brama Chlebnicka W. Dreesen 1893 Das Englische Haus in der Brotbänkengasse druk 22 x 13 cm Al IV/24/17 Fotografie, klisze4583731
Fragment pierzei południowej, kamienice 21-13, w głębi Brama Chlebnicka W. Dreesen 1893 Das Englische Haus in der Brotbänkengasse druk 22 x 13 cmAl IV/24/17 Fotografie, klisze4583734
Fragment pierzei południowej, kamienice 19-14 NN ok. 1910 Brotbänkengasse. Englisches Haus.druk 34 x 25 cm Al IV/21/21 Fotografie, klisze4583724
Portal z fragmentem przedproża i fasady kamienicy nr 15 Nowaliński K.1990fotografia 30 x 24 cmAl III/177/40 Fotografie, klisze4584867
Fragment pierzei południowej, kamienice 16-14 NN ok. 1906 Danzig Brotbänkengasse II.fotografia24,4 x 19 cm Al IV/9/8 Fotografie, klisze4583729
Dolny fragment fasad kamienic 14-15, z przedprożem NN ok. 1900 fotografia; szklana klisza 13 x 18 cm Al II/133/35; III 393 Fotografie, klisze4583713
Widok w stronę Bramy Chlebnickie, fasady kamienic 13-16NNok. 1920 Danzig Brotbänkengassepocztówka - druk14 x 9,3 cmP 1 - Chlebnicka - 9Fotografie, klisze4583714
Widok pierzei południowej, fasady kamienic 15-17 NN ok. 1930 Danzig Englisches Haus. Brotbänkengasse pocztówka - fotografia 14,8 x 10,3 cm P 1 - Chlebnicka - 7 Fotografie, klisze4583719
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4583966
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4583967
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4583969
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4583968
Widok ogólny z ul. Chlebnickiej w kierunku zachodnim, z:Widok północnej pierzei ulicy, z: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 245, il. 163 NNXX wiekAbb. Das Englische Haus als Wolkenkratzer seiner Zeit.fot.17,8 x 9 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584255
fasada kamienicy, za: Danzig eine deutsche Stadttafel 7. BRODBAENKENGASSE, ENGLISCHES HAUSreprodukcja fotografii19x14cmGr. Rp. 5110Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584357
portal kamienicy, za: Charakterististische Gibelbauten und Portalen in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18 Jahrhundert, il. 59Verlag von R. Ch. Kuhns Erben in Danzig1901Brotbaenkengasse 15.reprodukcja fotografii12x8cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584079
Fasada kamienicy (górne kondygnacje i szczyt), Danzig, il. 67Arthur Lindner, fot. Roemmler1903reprodukcja fotografii13,7x9cmGd 38Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584127
fasada, za Deutschlands Stadtebau Danzig, s. 81DARI Verlag, Berlin1924reprodukcja fotografii14,8 x 10,3 cmGd-23 III 5910Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584033
fasada kamienicy, za: Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung..., il. 13Erich Dolmar1940Englisches Haus, 1570 erbaut - nach der Wiederherstellung.reprodukcja fotografii16,5x10cmGd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584209
Fasada kamienicy z przedprożem, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 87.Erich Keyser1942Die Englische Haus. Brotbankengasse 12reprodukcja fotografii16,5 x 11 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584970
Fasada i dach kamienicy (w sąsiedztwie Domu Angielskiego) - reprodukcja fotografii: R.Th. Kuhn, [w:] Lindner, Arthur, Danzig, Leipzig, Verlag von E.A. Seeman, 1903, s. 78, il. 67.R. Th. Kuhn (autor fotografii)przed 1903W polu reprodukcji "ROMMLER"; poniżej reprodukcji: Abb. 67. Das "Englische Haus". (Phot. von R. Th. Kuhn.).reprodukcja fotografii13,6 x 9,1 cm (wym. reprodukcji)Ea 3209, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584901
Dom angielski, fasada, za: Das deutsche danzig im Wandel und Zeit in 60 Bildern, Danzig 1927, il. 24Julius Greth1858Das Englische Haus 1858, von Julius Greth.reprodukcja litografii14,9x10,3cmGd 49, II 78824Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584158
fasada, za: Das deutsche danzig im Wandel und Zeit in 60 Bildern, Danzig 1927, il. 24Julius Greth1858Das Englische Haus 1858, von Julius Greth.reprodukcja litografii14,9x10,3cmGd 49, II 78824Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584159
fasada kamienicyBronisław Schoenborn1937SCH 1937rysunek węglem i tuszem50,1x35,1cmNr inw. 3857Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584142
portal z fragmentem przedprożaBronisław Schoenborn1938Danziga Portale rinascimentali della cassa sinvia Brotbaenkengasserysunek węglem i tuszem50x31cmNr inw. 3858Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4584134

Login:
Hasło: