Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 21Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 21 (Brotbänkengasse 21, do 1854 r. – 687, 688)xbrama2. poł. XIV w.; 2. poł. XV w.; l. 60. XX w.nr 192 z dn. 7 XI 1960 r.464

opis karty obiektu: Brama Chlebnicka, zamykająca ulicę Chlebnicką od strony Motławy, istniała w 2. połowie XIV w. (wzmianka z 1377 r.), z tego obiektu pochodzi między innymi tarcza herbowa z dwoma krzyżami. Około połowy XV w. brama została przebudowana, otrzymała wówczas gotyckie elewacje. W okresie nowożytnym, gdy przestała pełnić funkcje obronne została przebudowana na cele mieszkaniowe, co spowodowało przebicie w elewacjach otworów okiennych oraz drzwiowych i przekształcenie wnętrz. W 1808 r. posesja w rękach kupca Scubowiusa. Na terenie nieruchomości w 1817 r. zamieszkiwał szewc C.T. Weinland prowadząc działalność usługową. W 1854 r. właścicielem nieruchomości był kupiec Löwinsohn. W 1897 r. posesja nadal była w posiadaniu rodziny, jako właściciel wymieniony został kupiec M. Löwinsohn. Także w 1907 r. właścicielem był kupiec Löwinsohn. W okresie międzywojennym, w 1927 r. nieruchomość w posiadaniu kupca tekstylnego H. Schultza, który mieszkał we Wrzeszczu, przy ulicy Uphagena. W 1936 r. należała do Marie Schultz, właścicielki manufaktury, w jej rękach posesja pozostała też w latach 40. XX w. Brama przetrwałą 1945 r. w dość dobrym stanie. Kamienica odbudowana w latach 1959–1961 jako budynek mieszkalny według projektu Stanisława Bobińskiego i Józefa Chrzanowicza.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr.s.52-56464621839
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.304641681871
SAWATZKISawatzki G.Danzig ist deutsch.Berlin [1939]II 278259s.nlb. k.144641651811

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
BRAK DANYCHFotografie, klisze4644343
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4644536
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4644537
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4644539
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4644538
Brama Chlebnicka, widok od strony miasta, za: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 56, il. 23.Otto Kloeppel1905Das Brotbakentor. Stadtseite. Zustand von 1905.reprodukcja fotografii8,2 x 11,7 cmGd-35Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644993
Brama Chlebnicka, rysunek architektoniczny, rekonstrukcyjny fasady od strony wody oraz rzut przyziemia, za: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 52, il. 19.Otto Kloeppel1937Rekonstruktion des Brotbankentors. Erdgechossgrundriss und Unsicht der Wasserseite.reprodukcja fotografii17 x 10 cmGd-35Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644986
Brama Chlebnicka, rysunek architektoniczny, rekonstrukcyjny bocznej fasady oraz przekroje przez kondygnacje, za: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 54, il. 21.Otto Kloeppel1937Rekonstruktion des Brotbankentors.reprodukcja fotografii10,5 x 10,5 cmGd-35Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644989
Brama Chlebnicka, widok od strony wody, za: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 226, il. 138.Otto Kloeppel1937Das Brotbanken- und Grune Tor.reprodukcja fotografii8,5 x 11,5 cmGd-35Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644996
„Brama ulicy ‘Jatek chlebowych’ (Brotbänkengasse).” - Brama Chlebnicka od strony ulicy , [w:] Klein, Franciszek, Gdańsk. Wrota Korony Polskiej, Warszawa 1921, tabl. 7 (nlb.)fot. - nieustalonyoryginalna fot. przed 1921 r.„Brama ulicy ‘Jatek chlebowych’ (Brotbänkengasse).” reprodukcja fotografii14,7 x 10 cmI 160 890 (Gd 65)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki46410287
Brama Chlebnicka od strony ul. Chlebnickiej - reprod. fot.: Th. Kuhn [w:] Lindner, Arthur, Danzig, Leipzig, Verlag von E.A. Seeman, 1903, s. 27, il. 25.Th. Kuhn (autor fotografii)przed 1903W polu reprodukcji "ROMMLER"; poniżej reprodukcji: "Abb. 25. Brodbankenthor. (Phot. von R. Th. Kuhn.)".reprodukcja fotografii w książce5,7 x 7,1 cm (wym. reprodukcji)Ea 3209, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644894
Brama Chlebnicka od strony ul. Chlebnickiej - reprod. fot.: Th. Kuhn [w:] Lindner, Arthur, Danzig, Leipzig, Verlag von E.A. Seeman, 1903, s. 27, il. 25.Th. Kuhn (autor fotografii)przed 1903W polu reprodukcji "ROMMLER"; poniżej reprodukcji: "Abb. 25. Brodbankenthor. (Phot. von R. Th. Kuhn.)".reprodukcja fotografii w książce5,7 x 7,1 cm (wym. reprodukcji)Ea 3209, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644895
Brama Chlebnicka, rekonstrukcja fasady od strony wody, za: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 55, il. 22.Otto Kloeppel1937Rekonstruktion des Brotbankentors, vom Wasser aus gesehen.reprodukcja książkowa rysunku9 x 12 cmGd-35Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4644992

Login:
Hasło: