Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 25Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 25 (Brotbänkengasse 25, do 1854 r. – 692)xarchitektura mieszkaniowaok. 1800 r.; l. 60. XX w.nr 761 z dn. 6 I 1973 r.468

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1781 r. właścicielem posesji był profesor gimnazjum, lekarz Philip Adolf Lampe. Około 1800 r. kamienica została przebudowana a fasada otrzymała klasycystyczne formy. W początkach XIX w. nieruchomość była własnością kupca Johanna Gottlieba Millitza. W 1817 r. w kamienicy mieściła się firma handlowa należąca do J.C. Wedeckego. W 1854 r. właścicielem nieruchomości był Carl August Groddeck, który zamieszkiwał kamienicę. W 1867 r. w rękach kupca Goldsteina. W 1897 r. nadal posesja była własnością rodziny, należała do rentiera M. Goldsteina. W 1907 r. w posiadaniu kupca Ziehma. W 1927 r. przeszła na własność Danziger Girobank A.G., pozostając w posiadaniu banku aż do końca lat 30. XX w. W 1940 r. posesja znajdowała się w rękach doktora Stechera. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana według projektu arch. Jana Kromana w stylu klasycystycznym. Drzwi z dekoracją rzeźbiarską wykonał Kazimierz Orlof. Figura wieńcząca fasadę Pallas Ateny, według projektu Jana Kromana, model wykonał Stanisław Horno-Popławski. W głębi działki odbudowano oficyny, zachowano fragmenty portalu z XVII w.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°468591558

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze4685086
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4684552
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4684553
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4684555
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4684554
Fasada, z: Charakteristische Gibelbauren und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 36.Spatkobiercy R. Th. Kuhna1901Brodbaenkengasse.reprodukcja fotografii25,5 x 18 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4684918

Login:
Hasło: