Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 43 - kamienica Nowy Dom Ławy; Sień GdańskaGdańsk - Główne MiastoDługi Targ 43 (Langer Markt)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XV w., po 1617, 2 poł. XVII w., 1710-1712, 1900-1901, 1950-1954nr 415 z 24 II 196747

opis karty obiektu: W 2. poł. XV wieku wzniesiono kamienicę późnogotycką z attyką o kolistych przeźroczach znaną z obrazu Möllera. W końcu XVI wieku kamienica była częścią rezydencji króla Zygmunta III. Po pożarze w 1617 roku przebudowana. W 2. poł. XVII wieku kolejne przekształcenia znane ze sztychu Willera. W końcu XVII wieku własność burmistrza Johanna Ernsta Schmiedena. W 1709 roku zakupiona przez miasto, przebudowana w latach 1710-1712 w formach barokowych i od 1713 użytkowana jako Nowy Dom Ławy. W latach 1900-1901 przebudowa według projektu Karla Kleefelda i Hechta. Budynek mieścił biura giełdy i galerię sztuki gdańskiej Lessera Giełdzińskiego. Po wojnie odbudowana z wykorzystaniem zachowanej fasady, w której uczytelniono relikty kamienicy gotyckiej. Wewnątrz odtworzono wystrój sieni z wykorzystaniem elementów pochodzących z różnych obiektów, klatka schodowa pochodząca z ul. Ławniczej 10 (od 1886 r. zamontowana w dworze w Kłaninie).
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708824761377
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°T.1, ilustr. s. 64711372
CURICKE (1687)Curicke R.Der Stadt Dantzig historische Beschreibung worinnen von dero Uhrsprung.Amsterdam & Gdansk 1687Od 4503 8°; Od 4503 a,b 8°ilustr.s.5547121907
DAMME (1919)Damme P.Danzig. Sein Hafen und sein Hinterland.Berlin 1919Od 9917 8°4713379
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°4720373
Danzig im Reich (1939)Danzig im Reich.Berlin 1939Od 3973 8°47114380
DEUTSCHE DANZIG (1939)Das deutsche Danzig.Berlin 1939Od 1299 4°4734374
DUISBURG (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°4742378
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.4751381
KRUSZYNSKI (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)4765382
LINDNER (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 914770835
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.97471681893
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr.s.564782376
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 47104375
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°47106383

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Ściana północna z Dworem Artusa i Złotą Kamienica NN II poł. XIX - 1880 ok. Danzig - Börse druk - pocztówka 14,2 x 9,1 cm P1 - Długi Targ - 37 Fotografie, klisze47275
Portal i przedproże po zniszczeniach wojennychJ. BułhakI poł. XX - 1945fotografia12,3 x 17 cmAL II/1/19Fotografie, klisze47666
Kamienice 44-39 M. Murman II poł. XX - 1962 fotografia 18,5 x 24,5 cm AL IV/62/3 Fotografie, klisze47652
Kamienice nr 44-37 Fularczyk II poł. XX - 1962 fotografia 28 x 19 cm AL IV/71/2 Fotografie, klisze47660
Kamienice nr 44-40, na pierwszym planie Dwór Artusa i Fontanna Neptuna NN II poł. XX - 1965 fotografia 10 x 14,5 cm AL IV/73/2Fotografie, klisze47621
Portal kamienicy K. Nowaliński II poł. XX - 1990 fotografia 30 x 24 cm AL III/177/18 Fotografie, klisze47664
Fragment ściany północnej z Dworem Artusa i Złotą Kamienicą, widok w stronę Ratusza Głównego Miasta, w głębi szczyt wieży kościoła NP Marii Bernhardt Herfart II poł. XIX - 1870 ok. Aus Danzigs Vergangenheit. Artushof (Börse) U. Steffen'sches Haus. Photogr. B. Herfart. Verlag: Clara Bernthal, Danzig pocztówka - druk 14,3 x 9,2 cm P-1-Długi Targ 36 Fotografie, klisze47272
Przedproże domu przy ul. Długi Targ 43T. HermańczykII poł. XX - 1969 ok.brakpocztówka - fotografia14,9 x 10,7 cmP-1-Długi Targ -33Fotografie, klisze47169
Fragment ściany północnej kamienice nr 43-39M. MurmanII poł. XX - 1969 ok.brakpocztówka - fotografia14,7 x 10,3 cmP-1-Długi Targ -31Fotografie, klisze47179
Fragment ściany północnej kamienice nr 45-39K. Kamiński II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia barwna 14,9 x 10,7 cm P-1-Długi Targ -30Fotografie, klisze47175
Plan Gdańska.Buhse D.1869 rPlan von Danzig. Sekcja 6, 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia47786
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Frein Stadt Danzig. Pl. 20 40litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia47787
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 rGelaendeplan der Frein Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia47788
Plan Gdańska.Buhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. Sekcja 6, 10rękopis kolor. naklejony na płytę drewnianą.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia47785
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. Mieszczańskiej, z: A. Dickmann," Praecipuorum locorum et aedificiorum, quae in urbe Dantiscana visuntur, adumbracio" Aegidius Dickmann1617 (I wyd. autorskie), 1625 (II wyd. J. C. Visscher), ok. 1670 (III wyd. F. de Widt)A. Langge Marckt. B. Ko. Artvs Hof. C. Rathavs D. Langgassen Thor. E. Gefanggen Thvrnakwaforta18,1 x 31,2 cmGr Al 4091 (4)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47373
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna1765Das Recht Städtsche Rath-Haus, nebst dem vördern Theil des langen Marckts Curia civitatis primariae ... , D 50akwaforta27,8 x 48,5 cmGr Al 4092 (50)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47332
Dwór Artusa z kamienicami nr 42 - 46, od południa, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna1765Der Juncker=Hof. Das Schoeppen-Haus. Aedificium mercatorum conventibus dicatum Aedes Scabinorum ...akwaforta17,8 x 27,5 cmGr Al 4092 (28)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47351
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. MieszczańskiejJohann Carl Schultz1851Lange-Markt gez: u: rad: v: J. C. Schultz. Verlag von Ernst & Korn in Berlin.akwaforta40,2 x 36,2 cmGr Al 4102 (I/9)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47852
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, w lustrzanym odbiciu, z serii: Collection des Prospects, do laterna magicaBalthasar Frederic Leizel wg M. Deischapo 1765La Maison de la Ville de Danzig Das Recht Staedtsche Rath=Haus [...] La veritable Maison ..., Grave par Balth. Frederic Leizel akwaforta kolorowana29,2 x 40,6 cmnr inw. 117Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47457
Dwór Artusa z sąsiadującymi kamienicami z: R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung, Amsterdam und Dantzig 1687 NN wg rysunku Petera Willera1687Der Arthus Hoff Schoppen-haus Pag. 54akwaforta, sucha igła27,3 x 17,3 cmOd 4505, 2oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47304
Dwór Artusa z przyległymi kamiennicami oraz Ratuszem Głównego Miasta, od południowego wschodu, z:F. E. Meyerheim, Danzig in seinem Inneren und Aeusseren Friedrich Eduard Meyerheim rysował i litografował1832Der Lange Markt mit dem Rathause und Boerse ... Gez. u. lith. v. E. Meyerheim Lith. Just. v. L. Sachse & Co ...litografia34,1 x 47,7 cmGr Al 4113 (3)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47464
Długi Targ od południowego wschodu z Ratuszem Głównego Miasta, Fontanną Neptuna oraz nr od 43 do 46Franz Bils wg Eduarda Friedricha Meyerheima1837Der Lange Markt mit dem Rathhause und der Boerse in Danzig Gez. v, E. Meyerheim. Reduc. u. lith. v. F. Bils, Koenigsberg 1837litografia19,8 x 25 cmGr Al 4114 (8)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47676
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. MieszczańskiejNN pomniejszona kopia litografii Ignaza Bergmanna1838Der Lange-oder Laengemarkt in Danzig I. 23. B. II.litografia30 x 20 cmnr inw. 5594Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47696
Długi Targ od południowego wschodu z wysokości ul. Mieszczańskiej, jeden z 12 widoków z: Erinnerung an DanzigJulius Gottheil1862Erinnerug an Danzig J. Gottheil gez. Druck b. Gebr. Delius in Berlin Verlag u. Eigenthum v. Th. Bertling in Danziglitografia53,8 x 67 cmnr inw. 5930Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47884
Długi Targ od południowego wschodu z Fontanną Neptuna oraz z nr 42 do 46 w pierzei północnejIgnaz Bergmann wg obrazu Domenica II Quagliaok. 1830Der Lange Markt in Danzig [...] Gemalt v. Dominic Quaglio Lithographirt v. I. Bergmannlitografia46,2 x 59 cmnr inw. 5650Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47564
Długi Targ od południowego wschodu z Fontanną Neptuna oraz z nr od 43 do 46 w pierzei północnejNN wg I. Bergmannaok. 1830Der Lange Markt in Danzig. Steindruck von Trowitsch & Sohn in Frankf. a. O.litografia29,6 x 22,4 cmnr inw. 5589Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47598
Dwór Artusa od południowego wschodu, z przylegającymi kamienicami i Fontanną NeptunaJulius Gottheilok. 1840Die Boerse zu Danzig Lith. Inst. v. J. Gottheil & Co . in Danziglitografia20,4 x 23,7 cmGr Al 4287 (2)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47705
Długi Targ od południowego wschodu z Ratuszem Głównego Miasta, Fontanną Neptuna i budynkami od nr 46 do 43A. Schamberg wg F. Bilsaok. 1840Der Lange Markt in Danzig. Lith. v. A. Schamberg Lith. Anst. v. A. Rahnke in Elbing.litografia19,1 x 23,5 cmnr inw. 5591Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47821
Długi Targ od południowego wschodu z Ratuszem Głównego Miasta, Fontanną Neptuna i budynkami od nr 46 do 43NN wg F. Bilsaok. 1840Der Lange Markt in Danziglitografia19,4 x 23,4 cmnr inw. 5942Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47828
Długi Targ od południowego wschodu z wysokości ul. MieszczańskiejOrell Fuessli & Co wg rysunku Balderaok. 1840Der Langenmarkt in Danzig Balder del. Lith. v. Orell Fuessli & Co. No.42.litografia23,9 x 18,3 cmnr inw. 5592Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47837
Długi Targ - pierzeja północna od nr 42 do 46, jeden z 17 widoków z: Danzig mit seiner UmgegendGlaesnerok. 1845Danzig mit seiner Umgegend Lith. v. Glaesner Gedr. v. Thiemann Verlag ... der Wedelschen Hofbuchdr. in Danziglitografia43,8 x 49,6 cmnr inw. 5524Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47869
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Mieszczańsakiej, jeden z 20 widoków z: Danzig und seine UmgegendA. Mannok. 1850Danzig und seine Umgegend. Nach der natur gez. u. lith. v. A. Mann Gedr. v. Otto Grote. Lith. Inst. v. C.G. Kanter in Marienwerderlitografia47,9 x 61,3 cmnr inw. 5523Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47873
Długi Targ od południowego wschodu z ul. Mieszczańskiej, z: Album mit lithograph. Ansichten von Danzig und Umgebung.R. Jurischok. 1853Der lange Markt mit dem Rathhause und der Boerse zu Danzig. Zu haben b. C.L.Boldt. Kuerschnergasse N: 663 R.J. lith. litografia11,3 x 17,5 cmnr inw. 5598Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47893
Długi Targ od wschodu, z: F. Brandstaeter, Die Weichsel, Marienwerder 1855C. A. Mannok. 1855Danzig. Der lange Markt mit dem Rathhause und dem Artushofe. gez. u. lith. v. C.A.Mann (Druck v. Otto Grote.)litografia16,1 x 24,7 cmRa 6940, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47920
Portal kamienicy Długi Targ 43 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(57)R. T. KuhnI poł. XX - 1901Langemarkt 43.reprodukcja12,8 x 9,3 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47149
Fragmrnt fasady kamienicy Długi Targ 43 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(15)R. T. KuhnI poł. XX - 1901Artushof.reprodukcja27,2 x 20,1cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47152
Przekrój podłużny i rzut Domu Nowej Ławy Jacob IngberOk. 1710na odwrociu: No 13 Grund Riss von Maurer Schoeffen Hause rysunek tuszem64,7 x 54,8nr inw. 5491Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47311
Długi Targ od południowego wschodu z nr od 43 do 46 w pierzei północnejJohann Gabr. Friedrich Poppel wg rys. (J.) C. Schultza1855/69Das Rathhaus und der Artushof in Danzig 1379-1560 1479-1552 C. Schultz gez. J. Poppel gest.staloryt31,5 x 23,9 nr inw. 5587Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47911
Długi Targ od południowego wschodu na jednej karcie z innymi widokamiC. Dittmarschok. 1840Der lange Markt mit dem Rathhaus u. Artushof Stich & Druck v. C. Dittmarsch & Comp.i. Stuttgartstaloryt9,7 x 15,5 cmnr inw. 5609 (4)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47689
Długi Targ od południowego wschodu, z nr od 41 do 46 w pierzei północnej NNok. 1840Rathhaus in Danzigstaloryt20,8 x 12,4 cmnr inw. 5586Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki47903

Login:
Hasło: