Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 28Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 28 (Brotbänkengasse 28, do 1854 r. – 695)xarchitektura mieszkaniowaok. poł. XVII w.; l. 70. XIX w.; l. 60. XX w.nr 762 z dn. 6 I 1973 r.471

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1623 r. nieruchomość była własnością lekarza Eustachiusa Holwella. Zapewne około połowy XVII w. powstała nowa fasada przypisywana Andreasowi Schlüterowi Starszemu o formach manierystycznych i wczesnobarokowych. W 1793 r. nieruchomość była własnością kupca Petera Paleske. W latach 1833–1857 właścicielem nieruchomości był kupiec Ernst Christoph Mix i jego spadkobiercy, którzy wynajmowali pomieszczenia w zabudowaniach na swojej posesji. Na przykład w 1839 r. kamienicę zamieszkiwał von Ankum, urzędnik bankowy oraz makler zbożowy F. Reinick. W latach 1861–1881 właścicielem nieruchomości był radca handlowy admiralicji Johann Heinrich Paleske. Kamienicę przebudowywano zapewne w latach 70. XIX w., przebudowa objęła przyziemie, nastąpił podział na dwie kondygnacje. Przekształcono również wyższych kondygnacji. W 1897 r. posesja w posiadaniu kupca M. Domanskiego. Od 1906 r. nieruchomość w posiadaniu kupca Georga Aprecka, w okresie międzywojennym należała do jego córki Wandy Jurkiewicz, nie mieszkała ona przy Chlebnickiej. W 1940 r. nieruchomość znajdowała się w miejskim zarządzie gruntami (Städtische Grundbesitzverwaltung). Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana według projektu arch. Jana Kromana, projekt dekoracji rzeźbiarskiej Leszek Zając. Fragmenty portalu zachowane.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 98,99, 103471111568
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 255471201569
DANZIG (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°471221570
Führer (1901)Führer durch Danzig und Umgebung.Leipzig [1901]Od 974 9a  8°4711351567
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.tabl 1471511561
KRUSZYNSKI (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)471651572
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°471821571
Steffen (1932)Steffen F.4000 Jahre bezeugen Danzigs Deutschtum.Danzig 1932Od 4558 8°; Od 4558a 8°471991566

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment fasady, portal z przedprożem A. Ballerstaedt1870fotografia20,5 x 15,5 cmAl IV/4/27Fotografie, klisze4714380
Portal kamienicy Nowaliński Karol 1990 fotografia 30 x 24 cm Al III/177/39 Fotografie, klisze4714422
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4714564
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4714565
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4714567
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4714566
Fasada z przedprożem, z: Charakteristische Gibelbauren und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 36.Spatkobiercy R. Th. Kuhna1901Brodbaenkengasse.reprodukcja fotografii25,5 x 18 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4714915

Login:
Hasło: