Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 29Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 29 (Brotbänkengasse 29, do 1854 r. – 696)xarchitektura mieszkaniowa 1609 r.; 1. poł. XVII w.; XIX w.; przed 1901 r.; l. 60. XX w.nr 763 z dn. 6 I 1973 r.472

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji, usytuowanej na rogu ulicy Grząskiej brak danych. W 1609 r. wzniesiono kamienicę w stylu niderlandzkiego manieryzmu (data w kartuszu). W 1. połowie XVII w. powstało przedproże z kamienna balustradą. W 1780 r. właścicielem nieruchomości był Johann von Dorne, następnie wdowa po nim. W 1808 r. posesja znajdowała się w rękach radcy krajowego von Weyhera. W 1817 r. kamienicę zamieszkiwali szynkarz J. Gramatzki i żeglarz Benke. Kupiec M.S. Möller w 1839 r. prowadził tu firmę handlową. Od lata 40. XIX w. następowały częste zmiany własnościowe. W 1854 r. właścicielami nieruchomości byli spadkobiercy Th. Behrendsa, którzy wynajmował pomieszczenia w zabudowaniach na swojej posesji. W XIX w. kamienica była kilkukrotnie przebudowywana, przyziemie podzielone zostało na dwie kondygnacje, w elewacji bocznej wprowadzony został wykusz. W 1863 r. i kolejnych latach właścicielem był kupiec Eduard Hirsch, w 1877 r. major Friedrich von Bach, w 1897 r. wdowa C. Starck. Przed 1901 r. fasada poddana została odnowieniu. Od 1906 r. nieruchomość, podobnie jak sąsiednia nr 28, w posiadaniu kupca Georga Aprecka, w okresie międzywojennym należała do jego córki Wandy Jurkiewicz, nie mieszkała ona przy Chlebnickiej. W 1940 r. nieruchomość znajdowała się w miejskim zarządzie gruntami (Städtische Grundbesitzverwaltung). Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana według projektu arch. Jana Kromana według stanu z początku XVII w., z zachowaniem oryginalnych fragmentów portalu.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 103472111574
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 66472821573
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr.s.66472821824

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze4725089
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4724568
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4724569
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4724571
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4724570
Fasada i elewacja od strony ul. Grząskiej z widocznym dachem oraz przedprożem, z: Charakteristische Gibelbauren und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 36.Spatkobiercy R. Th. Kuhna190129. Brodbaenkengasse.reprodukcja fotografii25,5 x 18 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4724914
Fragment kamiennej balustrady przedproża - reprodukcja fot. w: Oberg, Peter, Der Beischlag des deutschen Buergerhauses [Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitraege zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Herausgegeben von..., część II], Danzig 1935, s. 66, il. 45.Grosse, Danzig (?)przed 1935Poniżej ilustracji: "Abb. 45. Danzig, Brotbaenkengasse 29 - Ausschnitt, 83 x 103 cm gross.".reprodukcja fotografii6,5 x 10 cm (wym. ilustracji)Ec 2996, 8-vo [Gd 114]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4724904

Login:
Hasło: