Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 36Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka nr 36 (Brotbänkengasse 36, do 1854 r. – 703)xarchitektura mieszkaniowaok. 1610 r.; 1. poł. XIX w.; 1932–1933; l. 60. XX w.nr 764 z dn. 6 I 1973 r.479

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Około 1610 r. powstała fasada w stylu niderlandzkiego manieryzmu. W 1808 r. nieruchomość w posiadaniu radcy miejskiego Pegelau. Fasadę przebudowano w 1. połowie XIX w. W 1854 r. właścicielem nieruchomości był adwokat Koßmann. W 1867 r. posesja znajdowała się w rękach kupca Pantzera. W 2. połowie XIX w. rozebrane zostało przedproże. W 1897 r. należała do L. Olsena. W 1907 r. posesja należała do berlińskiego bankiera Fürstenberga, nieruchomość właściciel przekazał w darze miastu (na poczet prac konserwatorskich w Domu Uphagena). W początkach XX w. w kamienicy usytuowana była ciastkarnia należąca do Kretschmanna, a także magazyn fortepianów Schiedmayera, a w 1907 r. R. Bulla. W okresie międzywojennym posesja była własnością gminy miejskiej, następnie w gestii miejskiego zarządu nieruchomości, nadal działał magazyn pianin Bulla (w 1927 r.). W latach 1932–1933 fasada poddana pracom konserwatorskim według projektu Victora Zirkwitza. Zabudowa posesji częściowo zniszczona w 1945 r., zachowana została dolna część fasady i ściany boczne. Kamienica odbudowana według projektu Seweryna Klimkiewicza z zachowaniem fragmentów portalu. Drzwi z dekoracją snycerską wykonał Kazimierz Orlof.

uwagi: Literatura: brak danych
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°ilustr.s.504791031830

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Portal z przedprożemA. Ballerstaedt1870fotografia19,5 x 16,5 cmAl IV/4/33Fotografie, klisze4794381
Portal kamienicyNowaliński Karol1990fotografia30 x 24 cmAl III/177/38Fotografie, klisze4794420
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4794488
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4794492
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4794489
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4794493
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4794491
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4794495
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4794490
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4794494
Fasada - górne kondygnacje i szczyt, z: Charakteristische Gibelbauren und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 37.Spatkobiercy R. Th. Kuhna1901Brodbaenkengasse 36.reprodukcja fotografii17,5 x 13 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794919
Fasada - fragment górnej kondygnacji i szczytu, z: z: Charakteristische Gibelbauren und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 37.Spatkobiercy R. Th. Kuhna1901Brodbaenkengasse.reprodukcja fotografii17,5 x 13 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794920
Fasada kamienicy, widok całościowy przed renowacją, z: Danzigs Bauwerke und ihre Wiedercherstellung, Danzig 1940, il. 50.Erich Volmar1940Brotbankengasse 36 vor Wiederhersstellung.reprodukcja fotografii17,5 x 7 cmGd-39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794937
Fasada kamienicy, widok całościowy po renowacji z: Danzigs Bauwerke und ihre Wiedercherstellung, Danzig 1940, il. 51.Erich Volmar1940Brotbankengasse 36 nach Wiederhersstellung.reprodukcja fotografii17,5 x 7 cmGd-39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794938
Fasada i dach kamienicy, widok w ciągu pierzei północnej, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 26.Erich Keyser1942Die Brotbankengasse mit Rathaus und Marienkirchereprodukcja fotografii10,8 x 14,5 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794954
Fasada kamieicy, widok przed renowacją, za: za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 92.Erich Keyser1942Brotbakegasse 36reprodukcja fotografii15,5 x 4,5 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794977
Fasada kamienicy, stan po renowacji, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 92.Erich Keyser1942Brotbakegasse 36reprodukcja fotografii16,5 x 11 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4794978

Login:
Hasło: