Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 38Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 38 (Brotbänkengasse 37, do 1854 r. – 704)xarchitektura mieszkaniowaok. 1770 r.; pocz. XX w.; 1922 r.; l. 60. XX w.brak481

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Około 1770 r. przebudowano fasadę w formach późnobarokowych. W 1808 r. posesja znajdowała się w rękach kupca Kühne. W 1839 r. właścicielem nieruchomości był kupiec W.D. Morwitz, który prowadził firmę handlową. W 1854 r. właścicielką nieruchomości była wdowa po kupcu Morwitzu. W 1867 r. posesja znajdowała się nadal w rękach rodziny, należała w tym czasie do kupca Morwitza juniora. W 1897 r. w posiadaniu bankiera Poschmanna. W 1907 r. nadal w tych samych rękach. W początkach XX w. nastąpiło obniżenie parteru i przebudowa przyziemia z umieszczeniem witryny sklepowej. Kolejna przebudowa w 1922 r., wykonanie dwóch wejść do kamienicy i dużego okna wystawowego. W początkowym okresie międzywojennym nieruchomość była własnością Gdańskiego Banku Kredytowego (Danziger Kreditbank G.m.b.H.). W 1936 r. jako właściciel notowany był adwokat dr Hellwig, a już w rok później Reinhold Kresin. W 1940 r. nieruchomość znajdowała się w posiadaniu Johannesa Büringa, zapewne krewnego Hellwiga. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana według projektu Seweryna Klimkiewicz, szczyt zrekonstruowany według stanu z XVIII w.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze4815097
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4815507
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4815508
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4815510
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4815509
Fasada i dach kamienicy, widok w ciągu pierzei północnej, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 26.Erich Keyser1942Die Brotbankengasse mit Rathaus und Marienkirchereprodukcja fotografii10,8 x 14,5 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4814957

Login:
Hasło: