Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 39Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 39 (Brotbänkengasse 39, do 1854 r. – 706). xarchitektura mieszkaniowa1641 r., 2. połowie XVIII w., l. 60. i 70. XX w.brak482

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1641 r. powstała fasada, przypisywana Andreasowi Schlüterowi Starszemu. W 2. połowie XVIII w. wykonany został rokokowy portal, a przyziemie prawdopodobnie podzielono na dwie kondygnacje. W 1785 r. właścicielami nieruchomości byli Georg i Eufrosine Louise Henschel. W 1808 r. posesja była w posiadaniu kupca Johanna Gottlieba Tauberta (nazwisko zapisywane również Teubert). Tapicer G.E. Wetzel był właścicielem nieruchomości w 1839 r. W 1844 r. odnotowano jako właściciela kupca Teudora Vertaugotta. W 1854 r. właścicielem nieruchomości był kupiec Bischoff, w 1867 r. nadal w rękach rodziny, była własnością radcy Bischoffa. W 1880 r. kolejnymi właścicielami byli Caroline i Georg Wilhelm Baumowie. W 1897 r. nieruchomość należała do J.F. Giesebrechta, zamieszkałego w Klein Plehnendorf., w przyziemiu mieścił się należący do niego kantor kupiecki. W końcu XIX w. nastąpiła likwidacja przedproża. W 1907 r. właścicielką była pani Giesebrecht, a w kamienicy dalej działały kantory kupieckie tej rodziny. W 1927 r. nieruchomość nadal pozostawała w rękach rodziny Giesebrecht, a w przyziemiu kamienicy mieściła się firma Overhues & Besser. W 1931 r. jako nowy właściciel odnotowany został lekarz medycyny Paul Ehmke, w 1944 r. nieruchomość była w rękach wdowy Hedwig Ehmke. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana według projektu Seweryna Klimkiewicza, zmieniając wysokość, szczyt i portal zrekonstruowano. Drzwi z nadświetlem ozdobione dekoracją snycerską w stylu rokoko wykonał Kazimierz Orlof.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze4825098
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4824500
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4824501
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4824503
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4824502
Fasada - górne kondygnacje i szczyt, z: z: Charakteristische Gibelbauren und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 50.Spatkobiercy R. Th. Kuhna1901Brodbaenkengasse 39.reprodukcja fotografii11,5 x 8 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4824921
Fasada i dach kamienicy, widok w ciągu pierzei północnej, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 26.Erich Keyser1942Die Brotbankengasse mit Rathaus und Marienkirchereprodukcja fotografii10,8 x 14,5 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4824958

Login:
Hasło: