Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 42 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługi Targ 42 (Langer Markt)xarchitektura mieszkaniowapocz. XVI w., 2. poł. XVI w., pocz. XVIII w., XIX w., 1924-1925, 1950-1954nr 28 z 23 I 195349

opis karty obiektu: w 2 poł. XIV wieku zapewne dwie działki. Początkowo zachodnia a potem obie należały do burmistrza Nicolausa Gotzknechta. W początkach XVI wieku wzniesiono kamienicę późnogotycką przekształconą w 2 poł. XVI wieku. Widok kamienicy znany z ikonografii (Möller, Dickamann). W końcu XVI wieku kamienica była częścią rezydencji króla Zygmunta III. W początkach XVIII wieku przebudowa barokowa znana z ikonografii (Deisch, Meyerheim). W wieku XIX przekształcana, w latach 1924-1925 usunięcie dziewiętnastowiecznych i barokowych dekoracji, osadzono portal z ul. Długiej 38. Po wojnie odbudowana z wykorzystaniem zachowanej fasady.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°T.14911359
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°4920362
Danzig im Reich (1939)Danzig im Reich.Berlin 1939Od 3973 8°49114361
DANZIG. MÖNNING (1939)Danzig. Ed. By Richard and Gisela Mönning.Berlin 1939.Od 4650 8°; Od 4650 a 8°4924360
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.4951363
HANSESTADT (1942)Hansestadt Danzig.Danzig 1942Od 1109 8°.4953364
KRUSZYNSKI (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)4965365
MARKMANN (1939)Markmann F.; Thies J.Danzig.Leipzig 1939Od 4567 8°4976366
MARTIN (1933)Martin H.Freie Stadt Danzig.Danzig 1933.Od 100/ 1 4°; Od 5821/ 45 8°4977367
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.844982368
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°49102369
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 49104370
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°49106371

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Ściana północna z Dworem Artusa i Złotą Kamienica NN II poł. XIX - 1880 ok. Danzig - Börse druk - pocztówka 14,2 x 9,1 cm P1 - Długi Targ - 37 Fotografie, klisze49274
Ruiny kamienic 42-41W. M DobrzykowskiI poł. XX - 1946fotografia17 x 12 cmAL IV/51/19Fotografie, klisze49661
Kamienice nr 44-37 Fularczyk II poł. XX - 1962 fotografia 28 x 19 cm AL IV/71/2 Fotografie, klisze49659
Kamienice nr 44-40, na pierwszym planie Dwór Artusa i Fontanna Neptuna NN II poł. XX - 1965 fotografia 10 x 14,5 cm AL IV/73/2Fotografie, klisze49620
Fasada Złotej Kamienicy i kamienic sąsiednich NN II poł. XX - 1960 ok. Gdańsk - Kamienca Steffensa fotografia - pocztówka 14,1 x 9 cm P1 – Złota Kamienica - 5 Fotografie, klisze49268
Fasada Złotej Kamienicy z widokiem na wieże kościoła NMPNN II poł. XIX - 1900 brak fotografia, pocztówka 10 x 15 cm P1-Złota Kamienica-3 Fotografie, klisze49264
Fragment ściany północnej z Dworem Artusa i Złotą Kamienicą, widok w stronę Ratusza Głównego Miasta, w głębi szczyt wieży kościoła NP Marii Bernhardt Herfart II poł. XIX - 1870 ok. Aus Danzigs Vergangenheit. Artushof (Börse) U. Steffen'sches Haus. Photogr. B. Herfart. Verlag: Clara Bernthal, Danzig pocztówka - druk 14,3 x 9,2 cm P-1-Długi Targ 36 Fotografie, klisze49273
Fragment ściany północnej kamienice nr 43-39M. Murman II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia 14,7 x 10,3 cm P-1-Długi Targ -31 Fotografie, klisze49181
Fragment ściany północnej kamienice nr 45-39K. Kamiński II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia barwna 14,9 x 10,7 cm P-1-Długi Targ -30 Fotografie, klisze49182
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia49782
Plan Gdańska NN1927 rGelaendeplan der Freien Stady Danzig. Pl. 20 40litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia49783
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia49784
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. Sekcja 10rękopis kolor. naklejony na płytę drewnianą.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia49781
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. Mieszczańskiej, z: A. Dickmann, "Praecipuorum locorum et aedificiorum, quae in urbe Dantiscana visuntur, adumbracio" Aegidius Dickmann1617 (I wyd. autorskie), 1625 (II wyd. J. C. Visscher), ok. 1670 (III wyd. F. de Widt)A. Langge Marckt. B. Ko. Artvs Hof. C. Rathavs D. Langgassen Thor. E. Gefanggen Thvrnakwaforta18,1 x31,2 cmGr Al 4091 (4)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49372
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna1765Das Recht Städtsche Rath-Haus, nebst dem vördern Theil des langen Marckts Curia civitatis primariae ... , D 50akwaforta27,8 x 48,5 cmGr Al 4092 (50)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49331
Dwór Artusa z kamienicami nr 42 do 46, od południa, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta1765Der Juncker=Hof. Das Schoeppen-Haus. Aedificium mercatorum conventibus dicatum Aedes Scabinorum ...akwaforta17,8 x 27,5 cmGr Al 4092 (28)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49350
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. MieszczańskiejJohann Carl Schultz1851Lange-Markt gez: u: rad: v: J. C. Schultz. Verlag von Ernst & Korn in Berlin.akwaforta40,2 x 36,2 cmGr Al 4102 (I/9)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49853
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, w lustrzanym odbiciu , z serii Collection des ProspectsBalthasar Frederic Leizel wg M. Deischapo 1765La Maison de la Ville de Danzig Das Recht Staedtsche Rath=Haus [...] La veritable Maison ..., Grave par Balth. Frederic Leizel akwaforta kolorowana29,2 x 40,6 cmnr inw. 117Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49456
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. MieszczańskiejNN pomniejszona kopia litografii Ignaza Bergmanna1838Der Lange-oder Laengemarkt in Danzig I. 23. B. II.litografia30 x 20 cmnr inw. 5594Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49697
Długi Targ od południowego wschodu z wysokości ul. Mieszczańskiej, jeden z 12 widoków z: Erinnerung an DanzigJulius Gottheil1862Erinnerug an Danzig J. Gottheil gez. Druck b. Gebr. Delius in Berlin Verlag u. Eigenthum v. Th. Bertling in Danziglitografia53,8 x 67 cmnr inw. 5930Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49885
Długi Targ od południowego wschodu z Fontanną Neptuna oraz z nr 42 do46 w pierzei północnejIgnaz Bergmann wg obrazu Domenica II Quagliaok. 1830Der Lange Markt in Danzig [...] Gemalt v. Dominic Quaglio Lithographirt v. I. Bergmannlitografia46,2 x 59 cmnr inw. 5650Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49563
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. MieszczańskiejOrell Fuessli & Co wg rysunku Balderaok. 1840Der Langenmarkt in Danzig Balder del. Lith. v. Orell Fuessli & Co. No.42.litografia23,9 x 18,3 cmnr inw. 5592Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49838
Długi Targ - pierzeja północna od nr 42 do 46, jeden z 17 widoków z: Danzig mit seiner UmgegendGlaesnerok. 1845Danzig mit seiner Umgegend Lith. v. Glaesner Gedr. v. Thiemann Verlag ... der Wedelschen Hofbuchdr. in Danziglitografia43,8 x 49,6 cmnr inw. 5524Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49870
Długi Targ od wschodu z wysokości ul. Mieszczańskiej, jeden z 20 widoków z: Danzig und seine UmgegendA. Mannok. 1850Danzig und seine Umgegend. Nach der natur gez. u. lith. v. A. Mann Gedr. v. Otto Grote. Lith. Inst. v. C.G. Kanter in Marienwerderlitografia47,9 x 61,3 cmnr inw. 5523Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49874
Długi Targ od południowego wschodu z ul. Mieszczańskiej, z: Album mit lithograph. Ansichten von Danzig und Umgebung.R. Jurischok. 1853Der lange Markt mit dem Rathhause und der Boerse zu Danzig. Zu haben b. C.L.Boldt. Kuerschnergasse N: 663 R.J. lith. litografia11,3 x 17,5 cmnr inw. 5598Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49894
Długi Targ od wschodu, z: F. Brandstaeter, Die Weichsel, Marienwerder 1855C. A. Mannok. 1855Danzig. Der lange Markt mit dem Rathhause und dem Artushofe. gez. u. lith. v. C.A.Mann (Druck v. Otto Grote.)litografia16,1 x 24,7 cmRa 6940, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49921
Długi Targ od południowego wschodu, z nr od 41 do 46 w pierzei północnej NNok. 1840Rathhaus in Danzigstaloryt20,8 x 12,4 cmnr inw. 5586Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49904
Długi Targ od południowego wschodu z nr od 43 do 46 w pierzei północnejJohann Gebr. Friedrich Poppel wg rys. (J.) C. Schultzok. 1855/69Das Rathhaus und der Artushof in Danzig 1379-1560 1479-1552 C. Schultz gez. J. Poppel gest.staloryt31,5 x 23,9 cmnr inw. 5587Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki49912

Login:
Hasło: