Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Chlebnicka 51Gdańsk - Główne MiastoChlebnicka 51 (Brotbänkengasse 51, do 1854 r. – 718, do początku XIX w. jako Schnüffelmarkt)xarchitektura mieszkaniowa1. poł. XIX w.; po 1849 r.; l. 60. XX w.brak494

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1808 r. nieruchomość była w rękach maklera Grundmanna. W początkach stulecia przebudowa nowej fasady. Na posesji w 1839 r. zamieszkiwał i prowadził działalność usługową krawiec J. Dalkowski. Zapewne po 1849 r. przebudowa przyziemia – podział na dwie kondygnacje. W 1854 r. właścicielem nieruchomości był kupiec Borowski. W 1867 r. w posiadaniu jubilera Danzigera. W 1897 r. posesja była własnością kupca A. Kreifela, zajmującego się handlem cygarami. W 1907 r. nieruchomość nadal znajdowała się w rękach rodziny, należąc do wdowy po kupcu Kreifelu. W okresie międzywojennym w 1927 r. w rękach właściciela sklepu z bronią Ewalda Petinga. W 1936 r. należała do kupca Bernharda Petinga., również w latach 40. XX w. nieruchomość pozostała własnością B. Petinga. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana według projektu Romualda Kokoszki.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
BRAK DANYCHFotografie, klisze4944345
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4944600
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4944601
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4944603
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4944602
[Brama Cmentarna przy Kościele Mariackim z narożnikiem kamienicy Chlebnicka 51 ujęte od strony dziedzińca kościelnego]monogramista S 35 - ?ok. 1920 (?)rytowane w polu odbitki w l. d. monogram wiązany "S 35" (?)akwaforta, akwatinta (?)ark. 42,7 x 35,2 cmNr inw. 3984Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4945107
"Danzig. Pfarrhof" - widok od strony Kościoła Mariackiego na Bram Cmentarną i m. in. narożnik kamienicy Chlebnicka 51.Wiederhold, Carl (1865-1961)przed 1945 r.W dolnych narożnikach na licu: "Danzig. Pfarrhof" i "Wiederhold".akwarela, tuszark. ok. 44 x 32,5 cmNr inw. 3428Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4945108
[Brama Cmentarna przy kamienicy Chlebnicka 51] - reprod. akwaforty i akwatinty w: Wasmuths Kunsthefte. Danzig eine deutsche Stadt, Berlin b.r.w. [1919?], Heft 4, tabl. 1Seeck, Marieprzed 1919 (?)Poniżej ilustracji: "Tafel 1. Tor an St. Marien zu Danzig (Nach einer Original-Radierung von Marie Seeck.)".reprodukcja akwaforty z akwatintą17,8 x 12,5 cm (wym. ilustracji)Gr.Rp. 5111 [Z IV 1341]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4944936
Fasada kamienicy, widok w perspektywie od strony Bramy Chlebnickiej, za: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, il. 163.Otto Kloeppel1937Bild von der Brotbankengasse auf die Sudfront der Marienkirche.reprodukcja fotografii11 x 8 cmGd-35Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4944997
Fasada kamienicy, widok w ciągu pierzei północnej, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 30.Erich Keyser1942Marienkirche von Sudostenreprodukcja fotografii16,5 x 10,5 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4944967
[Górna część fasady i dach kamienicy] - reprod. fot. w: Wer kennt Danzig? How to see Danzig, Stettin, b.r.w. [1928?], k. 6 (nlb).Atelier Gottheil & Sohn (?)przed 1928 (?)Poniżej ilustracji: "Die evangelische Oberpfarkirche zu St. Marien [...] von Sueden gesehen [...]"reprodukcja fotografii8,8 x 10 cmOd 1068, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4944956
[Brama Cmentarna pomiędzy kamienicami: Piwna 40 i Chlebnicka 51]Schoenborn Bronisłąw (1909-1971)1938sygnatura i datowanie: "Sch/ 1938"rysunek węglem, kredą i kredkamiark. 34,8 x 24,8 cmNr inw. 3855Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4944932

Login:
Hasło: