Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 11Gdańsk - Główne MiastoOgarna 11 (Hundegasse 11, do 1854 r. – 81)xarchitektura mieszkaniowa pocz. XVII w.; 1867 r.; l. 50. XX w. 30 XI 1972 r. nr 679504

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych, w dobie nowożytnej stanowiła działkę przejściową rozciągająca się do ulicy Za Murami i była połączona funkcjonalnie z posesją nr 12, na obu funkcjonowały zabudowania browaru, zapewne w początkach XVII w. została wzniesiona pięcioosiowa kamienica z manierystyczną fasadą. Od 1771 r. nieruchomość znajdowała się w rękach kupca i browarnika Christiana Beniamina Hahna. W 1808 r. posesja była nadal w posiadaniu kupca Hahna, podobnie jak sąsiednia nieruchomość nr 12. W rodzinie Hahn pozostała do 1815 r. W 1817 r. posesja była w rękach browarnika i szynkarza G. F. Mroczka. W 1839 r. na terenie posesji zakład prowadził browarnik W.T. Rodenacker – nowego właściciela nieruchomości. W 1854 r. posesje nr 11 i 12 były własnością kupca i browarnika Rodenackera. W 1867 r. powstał projekt przebudowy browaru, w tym okresie właścicielem nieruchomości nr 11 i 12 był kupiec i przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej „Englischer Phönix” Rodenacker senior. W 1897 r. posesje były nadal w rękach rodziny Rodenacker, która prowadziła browar. Sytuacja nie uległa zmianie także w początkach XX w., w 1907 r. nieruchomość należała do radcy miejskiego E. Rodenackera, który jednak nie zamieszkiwał już w kamienicy przy ulicy Ogarnej. W 1918 r. wykonany został projekt przebudowy wnętrz kamienicy. W 1927 r. właścicielem nieruchomości nr 11 i 12 był kupiec A. Czech, wynajmował on pomieszczenia sam mieszkając w Oliwie. W 1940 r. w posiadaniu Waltera Dehnke, jednak i on nie mieszkał przy ulicy Ogarnej. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Odbudowana w latach 50. XX w.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 242504201650
DANZIG (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr. s. 78504221657
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°504591654
KAYSER (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°504601652
LINDNER (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 79504701655
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.845041681888
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 44504821649
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 375041021648
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 5041041653
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr. s. 675041061645

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr10-13NN ok. 1889fotografia18 x 13 cmAl. II/133/43Fotografie, klisze5044414
Wnętrze piwiarni w kamienicy nr 11/12NNok. 1910fotografia23,5 x 16,5 cmAl IV/15/28Fotografie, klisze5044419
Fasady kamienic nr 11-12. Gottheil i Syn. ok. 1915 pocztówka - druk 13,8 x 9 cm P-1- Ogarna-2 Fotografie, klisze5044418
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5045229
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5045230
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5045231
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5045232
[Fasada kamienicy] - "Hansa Braeu. Danzig. Brauerei E. Redenacker"druk: Bodenstein & Miehlke, Danzigok. 1913"Hansa Braeu. Danzig. Brauerei E. Redenacker. Bodenstein & Miehlke, Danzig".litografia kolorowa naklejona na tekturę (zawieszka reklamowa - plakat)70,8 x 43,6 cmNr inw. 5506Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5045001
Fasada - górna kondygnacja ze szczytem, z: z: Charakteristische Gibelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 38.Spadkobiercy R. Th. Kuhna1901reprodukcja fotografii18,7 x 20,3 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5044893
Fasada - górne kondygnacje i szczyt kamienicy, z: Arthur Lindner, Danzig, Leipzig 1903, s. 79, il. 68.K. Th. Kuhn1903Giebel: Hundegasse 11. und 12.reprodukcja fotografii8,4 x 12 cmGd-38Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5044910
Fasada kamienicy, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 88.Erich Keyser1942Brauerhauser in der Hundegasse 10-12reprodukcja fotografii16,5 x 11 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5044973
„Domy gdańskie na modłę holenderską” – dolna część fasady, [w:] Klein, Franciszek, Gdańsk. Wrota Korony Polskiej, Warszawa 1921, tabl. 27 (nlb.)fot. - nieustalonyoryginalna fot. sprzed 1921 r.„Domy gdańskie na modłę holenderską”reprodukcja fotografii14,9 x 10 cmI 160 890 (Gd 65)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki50410289
Krata z balustrady - reprodukcja fotografii w: Oberg, Peter, Der Beischlag des deutschen Buergerhauses [Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitraege zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Herausgegeben von..., część II], Danzig 1935, s. 44, il. 23.[fot.: Stadtmuseum, Danzig]przed 1935Poniżej ilustracji: "Abb. 23. Danzig, Hundegasse 11, Teil der Bruestung, jetzt Stadtmuseum. Groesse 85 x 133 cm".reprodukcja fotografii9,1 x 11,6 cm (wym. reprodukcji)Ec 2996, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5044902
[Reprodukcja rysunku inwentaryzacyjnego: szczyt kamienicy, w: Thum, Friedrich, Die konstruktive und kuenstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel. Von der Koenigl. Technischen Hochschule zu Danzig, Berlin 1914, s. 37 nlb, il. 49.Friedrich Thum (?)przed 1914Poniżej ilustracji: "Abb. 49. Hundegasse 11.".reprodukcja rysunkuok. 10,2 x 7,7 cmOd 1505 a, 4-oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5044982

Login:
Hasło: