Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 12Gdańsk - Główne MiastoOgarna 12 (Hundegasse 12, do 1854 r. – 82)xarchitektura mieszkaniowaok. 1620 r.; l. 30. XIX w.; 1867 r.; 1918 r.; 1927 r.; 1938 r.; l. 50. XX w.brak505

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Ok. 1620 r. kamienica otrzymała manierystyczną fasadę. W 1778 r. nieruchomość nabył Christian Benjamin. W 1808 r. posesja była nadal w jego posiadaniu, podobnie jak sąsiednia nieruchomość nr 11. Zapewne około 1800 r. nastąpiła przebudowa sieni, wbudowana została, którą wsparto na czterech kolumnach, nastąpiła też przebudowa klatki schodowej. W 1817 r. posesja była w rękach browarnika i szynkarza G. F. Mroczka. W początku lat 30. XIX w. nastąpiły drobne przebudowy wnętrz. W 1839 r. na terenie posesji zakład prowadził browarnik W.T. Rodenacker – nowego właściciela nieruchomości. W 1854 r. posesje nr 11 i 12 były własnością kupca i browarnika Rodenackera. W 1867 r. powstał projekt przebudowy browaru, w tym okresie właścicielem nieruchomości nr 11 i 12 był kupiec i przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej „Englischer Phönix” Rodenacker senior. W 1897 r. posesje były nadal w rękach rodziny Rodenacker, która prowadziła browar. Sytuacja nie uległa zmianie także w początkach XX w., w 1907 r. nieruchomość należała do radcy miejskiego E. Rodenackera, który jednak nie zamieszkiwał już w kamienicy przy ulicy Ogarnej. W 1913 r. zabudowania zostały wyremontowane po pożarze. W 1918 r. wykonany został projekt przebudowy wnętrz kamienicy. W 1921 r. obie kamienice nr 12 i 13 zostały skomunikowane poprzez umieszczone w przyziemiu drzwi osadzone w murze ogniowym. W 1927 r. właścicielem nieruchomości nr 11 i 12 był kupiec A. Czech, wynajmował on pomieszczenia sam mieszkając w Oliwie. W tym okresie następuje nadbudowa oficyny. W 1940 r. posesja nadal znajdowała się w rękach Aleksandra i Louise Czechów. W 1938 r. rozbudowano wnętrza restauracji (Gaststätte Ayke) mieszczącej się dotychczas przy ulicy Ogarnej 11. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Odbudowana w latach 50. XX w. według projektu Danuty Brużyk i Zdzisława Bary (dekoracja rzeźbiarska), obecnie kamienica narożna ulicy Zbytki.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°505201660
DANZIG (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr. s. 78505221658
HEYN (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°ilustr.s.9505551825
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°505591663
KAYSER (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°505601664
LINDNER (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 79505701656
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.845051681889
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°505821659
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 5051041662
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr. s. 675051061661

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Portal i przedproże kamienicy.NNok. 1870fotografia20 x 16,6 cmAl IV/4/21Fotografie, klisze5054363
Fasady kamienic nr 10-13.NNok. 1889fotografia18 x 13 cmAl. II/133/43Fotografie, klisze5054364
Wnętrze piwiarni w kamienicy. 11-12NNok. 1910fotografia23,5 x 16,5 cmAl. IV/15/23Fotografie, klisze5054366
Fasady kamienic nr 11-12.Gottheil i Syn.ok. 1915pocztówka - druk13,8 x 9 cmP-1- Ogarna-2Fotografie, klisze5054365
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5055233
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5055234
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5055235
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5055236
[Fasada kamienicy] - "Hansa Braeu. Danzig. Brauerei E. Redenacker"druk: Bodenstein & Miehlke, Danzigok. 1913"Hansa Braeu. Danzig. Brauerei E. Redenacker. Bodenstein & Miehlke, Danzig".litografia kolorowa naklejona na tekturę (zawieszka reklamowa - plakat)70,8 x 43,6 cmNr inw. 5506Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5055002
Fasada - górna kondygnacja ze szczytem, z: Charakteristische Gibelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 38.Spadkobiercy R. Th. Kuhna1901Hundegasse 12.reprodukcja fotografii18,7 x 20,3 cmGr Rp 5109 Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5054892
Portal kamienicy z fragmentami okien pierwszej i drugiej kondygnacji, z: Charakteristische Gibelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 54.Spadkobiercy R. Th. Kuhna1901Hundegasse 12.reprodukcja fotografii18,3 x 13,6 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5054898
Fasada - górne kondygnacje i szczyt kamienicy, z: Arthur Lindner, Danzig, Leipzig 1903, s. 79, il. 68.K. Th. Kuhn1903Giebel: Hundegasse 11. und 12.reprodukcja fotografii8,5 x 12 cmGd-38Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5054911
Fasada kamienicy, za: Erich Keyser, Danzig, Berlin 1942, s. 88.Erich Keyser1942Brauerhauser in der Hundegasse 10-12reprodukcja fotografii16,5 x 11 cmGd-36Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5054974
„Domy gdańskie na modłę holenderską” – dolna część fasady, [w:] Klein, Franciszek, Gdańsk. Wrota Korony Polskiej, Warszawa 1921, tabl. 27 (nlb.)autor fot. nieustalonyoryginalan fot. sprzed 1921 r.„Domy gdańskie na modłę holenderską”reprodukcja fotografii14,9 x 10 cmI 160 890 (Gd 65)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki50510290

Login:
Hasło: