Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 25Gdańsk - Główne MiastoOgarna 25 (Hundegasse 25, do 1854 r. – 246)xarchitektura mieszkaniowa ok. 1680 r.; ok. 1800 r.; 1916 r.; l. 50. XX w.brak518

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Około 1680 r. kamienicę przebudowano, barokowy portal przypisywany jest Andreasowi Schlüterowi Młodszemu. Od 1776 r. nieruchomość była własnością Carla Joachima Friese. Około 1800 r. przebudowana została kamienica, fasada otrzymała klasycystyczny wystrój, przebudowana została także sień. W 1809 r. posesja zakupiona została przez senatora Wilhelma Ernsta Friedricha Soermannsa, była ona przejściowa z posesją przy ulicy Za Murami nr 30. W 1817 r. właścicielem był nadal kupiec W.E.F. Sörmanns, w kamienicy miała siedzibę firma H. Sörmanns & Sohn. W 1839 r. właścicielką nieruchomości była wdowa po kupcu C.L. Heidfeld, w kamienicy działała firma handlowa Söhrmanns & Sohn. Własność nie uległa też zmianie w 1854 r., w 1867 r. nadal w rękach rodziny, należała do radcy Heidfelda. W 1897 r. wdowa po radcy Heidfeldzie figuruje jako właścicielka nieruchomości, sytuacja nie uległa również zmianie w początkach XX w. W 1914 r. przejściowo nieruchomość była własnością miasta. W 1916 r. projekt przebudowy przyziemia kamienicy. W okresie międzywojennym nieruchomość należała początkowo do rodzeństwa Heydasch, zaś w 1940 r. Charlotte Heydasch. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Odbudowa kamienicy przeprowadzona została w latach 50. XX w. według projektu Barbary Brzostowskiej.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 118518111678
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 90518701677
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.965181681891
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°518821679

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment fasady z portalem.NNok. 1870fotografia20 x 16,5 cmAl IV/4/22Fotografie, klisze5184368
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5185285
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5185286
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5185287
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5185288
Portal kamienicy i fragment okien pierwszego piętra, z: Charakteristische Gibelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab.Spadkobiercy R. Th. Kuhna1901Hundegasse 25.reprodukcja fotografii18,5 x 11 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5184909
Portal kamienicy i okna pierwszego piętra, z: Arthur Lindner, Danzig, Leipzig 1903, s. 90, il. 82.K. Th. Kuhn1903Portal Hundegasse 25.reprodukcja fotografii12 x 7 cmGd-38Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5184913

Login:
Hasło: