Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 1 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 1 ( Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaXV w., po 1629 r., ok. poł. XVIII w., 1855 r., 1950–53x54

opis karty obiektu: Kamienica w XV w. o ceglanej fasadzie, zwieńczona attyką blankową. Przebudowana po 1629 r. przez armatora Georga Hewela uzyskała manierystyczną ceglano-kamienną fasadę. Wśród osiemnastowiecznych właścicieli posesji wymienić można: Johanna Wulffa, Johanna Gottlieba Wulffa, Daniela Boyerta, Renate Skurcke. Ok. połowy XVIII w. fasadę ponownie przebudowano w formach późnobarokowych. W 1855 r. kamienica została nadbudowana o jedną kondygnację, a fasadzie nadano formy historyzujące. W latach 20. XX w. na parterze mieściła się perfumeria Paula Jankewitza. Kamienica zniszczona w czasie wojny, odbudowana według proj. Stanisława Mrozowskiego z fasadą nawiązującą do form późnego baroku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
DANZIGER STADTBILD (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°5433505
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. I54138761

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady odbudowanych kamienic 1-2K. Lelewiczok. 1958fotografia17 x 12,2 cmF II/1/16Fotografie, klisze541682
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia541236
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm cm1:1000B 552Kartografia541099
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia541237
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia541254
Widok Złotej Bramy od strony wschodniej, z sąsiednimi kamienicami, z: R. Curicke, Der Stadt Dantzig Historische Beschreibung NN wg rysunku Petera Willera1687das Langegassen Thor nach der Stadewerts. Pag. 46akwaforta27,5 x 17,4 cmOd 4504, 2°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki541105
Widok Złotej Bramy i sąsiadujących kamienic ul. Długiej, od wschodu, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig M. Deisch wg rys. F.A.A. Lohrmanna1765Das Langgasische Thor aus der Langgasse anzusehen Portae vici longi ex eodem Prospectus 22akwaforta27,6 x 17,4 cmGr Al 4092Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki541138
Widok na Złotą Bramę i sąsiednie kamienice ze skrzyżowania ul. Długiej z TkackąA. L. Randt1816-18561816 nach der Natur 1856 Danzig N° 2akwarela68,8 x 53,2 cmGr Al 4302/ 2Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki541229

Login:
Hasło: