Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 54Gdańsk - Główne MiastoOgarna 54 (Hundegasse 54, do 1854 r. – 275)xarchitektura mieszkaniowaok. 1620 r.; 1896 r.; l. 50. XX w.brak547

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie brak danych. W 1808 r. notowane były kantory należące do kupców Solly i Gibsona, w 1817 r. kamienicę zamieszkiwał stolarz F.G. Müller. W 1839 r. posesja była w rękach konsula francuskiego F. de Gussy. W 1854 r. posesja stanowiła własność właściciela ziemskiego Pickeringa. W 1863 r. przebudowa wnętrz kamienicy. W 1867 r. należała do furmana Holtza. W 1896 r. przebudowa obiektu na Szkołę dla Dziewcząt (Höhere Töchterschule). W 1897 r. i na początku XX w. w rękach archidiakona, dr Weinlinga. W okresie międzywojennym nieruchomość znalazła się w posiadaniu Gminy Miejskiej, a na jej terenie działała Szkoła Zawodowa dla Dziewcząt (Städtische Mädchenberufs-Schule). Także w 1940r. sytuacja prawna posesji nie uległa zmianie. Zabudowa posesji zniszczona w czasie wojny, zachowany jedynie manierystyczny portal z około 1620 r. Kamienica nie została odbudowana, na terenie posesji (i sąsiednich), wzniesiony został socrealistyczny budynek szkolny, oddany do użytku w 1954 r. jako szkoła podstawowa nr 37, w 1978 r. przekształcony w Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°547821713
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 425471021712

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment fasady, przedproże i portal NN ok. 1870 fotografia 20,5 x 16,3 cmAl. IV/4/24Fotografie, klisze5474404
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5474736
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5474737
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5474739
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5474738
fasada - górne kondygnacje ze szczytem, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, Danzig 1901R.Th. Kuhnprzed 1901Hundegasse 55reprodukcja fotografii12,3 x 16,7 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5475141
[Reprodukcja rysunku inwentaryzacyjnego: szczyt kamienicy, w: Thum, Friedrich, Die konstruktive und kuenstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel. Von der Koenigl. Technischen Hochschule zu Danzig, Berlin 1914, s. 42 nlb, il. 54.Friedrich Thum (?)przed 1914Poniżej ilustracji: "Abb. 54. Hundegasse 54. 1:100".reprodukcja rysunkuok. 8,8 x 9,7 cmOd 1505 a, 4-oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5474985

Login:
Hasło: