Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 55Gdańsk - Główne MiastoOgarna 55 (Hundegasse 55, do 1854 r. – 276)xarchitektura mieszkaniowaXVIII w.; 1908 r.; pocz. l. 50. XX w.brak548

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie brak danych. W XVIII w. przebudowana została fasada kamienicy, która otrzymała barokowe formy. W 1792 r. posesja była w rękach rodziny Kampen. W 1808 r. na terenie nieruchomość działalność prowadził kupiec Biekau, w 1817 r. w rękach kargadora L. Biekaua. W 1854 r. posesja stanowiła własność panny Döhring. W 1867 r. jako właściciel notowany był kupiec Eschert. W 1897 r. i w początkach XX w. nieruchomość należała do Powiatu Gdańskie Wyżyny (Kreis Danziger Höhe). W 1908 r. obiekt przebudowano na potrzeby Kasy Oszczędnościowej. W okresie międzywojennym właścicielem była Kasa Oszczędnościowa Powiatu Gdańskie Wyżyny. Zabudowa posesji zniszczona w czasie wojny. Kamienica nie została odbudowana, na terenie posesji (i sąsiednich), wzniesiony został socrealistyczny budynek szkolny, oddany do użytku w 1954 r. jako szkoła podstawowa nr 37, w 1978 r. przekształcony w Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°548591717

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze5485052
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5484740
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5484741
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5484743
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5484742
Fasada - górna kondygnacja ze szczytem, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, Danzig 1901, tabl. 40R.Th. Kuhnprzed 1901Hundegasse 55reprodukcja fotografii12,3 x 16,7 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5485156
[Fragment fasady kamienicy Ogarna 55] - reprod. fot. w: Wer kennt Danzig? How to see Danzig, Stettin, b.r.w. [1928?], k. 34 (nlb).Atelier Gottheil & Sohn (?)przed 1928 (?)Poniżej ilustracji: "Danziger Handels- und Industriebank Aktiengesellschaft. Danzig / Hundegasse Nr. 56/57.".reprodukcja fotografii15 x 10 cmOd 1068, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5484939

Login:
Hasło: