Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 58Gdańsk - Główne MiastoOgarna 58 (Hundegasse 58, do 1854 r. – 279)xarchitektura mieszkaniowa1571 r.; 1670 r.; 1892 r.; l. 50. XX w.30 XI 1972 r., 685551

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie brak danych. W 1571 r. powstała kamienica z manierystyczną fasadą, fasadę przebudowano około 1670 r. W 1874 r. posesja znajdowała się w rękach kupca Friedricha Graboviusa. W 1817 r. notowany jest wytwórca świec i mydła F.W. Gamm. W 1839 r. właścicielem nieruchomości był J.F.W. Gamm, na posesji działała firma F.W. Gamm zajmująca się wyrobem oświetlenia i mydła. W 1847 r. w nieruchomość należała do Johanna Emanuela Bergera zajmującego się produkcją mydła i świec. Także w kolejnych latach pozostała w rękach tej rodziny. W 1897 r. i w początku XX w. posesja nr 58 i 59 były własnością kupca J. Bergera. w 1892 r. fasada została poddana renowacji. W okresie międzywojennym nieruchomości były w posiadaniu J. J. Bergera, właściciela fabryki mydła (Seifenfabrik-Aktiengesellschaft). Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienicę odbudowano w latach 50. XX w. według projektu Zygmunta Wiśniewskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°551111721
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr.tabl.XXXV,XXXVI5511381827
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr.s.260551621828
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)551651837
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 5511041720

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Portale kamienic 57-59Nowaliński Karol1990fotografia30 x 24 cmAl III/177/34Fotografie, klisze5514451
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5514752
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5514753
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5514755
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5514754
Fasada - z: z: Charakteristische Gibelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert, Danzig 1901, tab. 39.Spadkobiercy R. Th. Kuhna1901Hundegasse 58.reprodukcja fotografii25,5 x 9,7 cmGr Rp 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5514896
[Fasada kamienicy Ogarna 58] - reprod. fot. w: Wer kennt Danzig? How to see Danzig, Stettin, b.r.w. [1928?], k. 34 (nlb).Atelier Gottheil & Sohn (?)przed 1928 (?)Poniżej ilustracji: "Danziger Handels- und Industriebank Aktiengesellschaft. Danzig / Hundegasse Nr. 56/57.".reprodukcja fotografii15 x 10 cmOd 1068, 8-voRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5514942
[Fasada kamienicy przed przebudową w latach 30-tych XX w.] - reprod. fot. w: Kloeppel, Otto, Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [Die Baukunst im Deutschen Osten..., część I], Danzig 1934, tabl. XXXV, il. 22.Otto Kloeppel (?)przed 1934poniżej ilustracji: "Alter Zustand. Abb. 22. Hundegasse 58".reprodukcja fotografii12 x 3,8 cmEc 2996, 8-vo [Gd 113]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5514934
[Fasada kamienicy po przebudowie w latach 30-tych XX w.] - reprod. fot. w: Kloeppel, Otto, Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [Die Baukunst im Deutschen Osten..., część I], Danzig 1934, tabl. XXXVI, il. 22 a.Otto Kloeppel (?)przed 1934poniżej ilustracji: "Neuer Zustand. Abb. 22a. Hundegasse 58".reprodukcja fotografii12 x 3,8 cmEc 2996, 8-vo [Gd 113]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5514935

Login:
Hasło: