Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 65Gdańsk - Główne MiastoOgarna 65 (Hundegasse 65, do 1854 r. – 286)xarchitektura mieszkaniowaok. 1800 r.; l. 50. XX w.686 z dn. 30 XI 1972 r.558

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie brak danych. W 1794 r. posesja znajdowała się w rękach Johanna Conrada Stahla. Następnie stanowiła własność wdowy Schmidt i J.F. Richtera. Kolejnym właścicielem był Samuel Friedrich Groddeck. W latach 1804–1835 posesja należała do kupca Carla Christopha Malinowskiego. W latach 1835–1855 r. była własnością radcy Friedricha Zerneckego, kolejnym właścicielem był kupiec J.A.F. de Cuvry, a później, do 1899 r. kupiec Carl Rudolph Kaemmerer. W 1907 r. posesja należała do kupca Brandta. W okresie międzywojennym była w rękach konsula generalny Gwatemali Antoniego Wiatraka. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r. Kamienicę odbudowano w latach 50. XX w. według projektu Zygmunta Wiśniewskiego, wspólnie dla nr 64 i 65. Przedproże zaprojektował Zdzisław Bara.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 575581021715

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 60-68, w głębi fragment Bramy Krowiej Nowaliński Karol 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/160/73Fotografie, klisze5584460
Kamienice nr 60-68, w głębi fragment Bramy Krowiej Nowaliński K. 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/160/73Fotografie, klisze5584929
Fragment fasady, przedproże i portalNN ok. 1870 fotografia19,5 x 16,8 cmAl. IV/4/23Fotografie, klisze5584405
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5584780
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5584781
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5584783
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5584782
[Reprodukcja rysunku inwentaryzacyjnego: szczyt kamienicy, w: Thum, Friedrich, Die konstruktive und kuenstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel. Von der Koenigl. Technischen Hochschule zu Danzig, Berlin 1914, s. 57, il. 82 c.Friedrich Thum (?)przed 1914Poniżej ilustracji: "Abb. 82c. Hundegasse 65.".reprodukcja rysunkuok. 6,3 x 7,5 cmOd 1505 a, 4-oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5584999

Login:
Hasło: