Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 3 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 3 ( Langgasse)xarchitektura mieszkaniowapo poł. XVIII w., XIX w., pocz. XX w., 1939 r., 1950–5327 I 1972 r., nr 582 (stary nr 450)56

opis karty obiektu: od 1763 r. kamienica należała do starosty grudziądzkiego Augusta Stanisława barona von Goltz, wówczas fasada przebudowana została w formach późnobarokowych. Fasadę przekształcano następnie w XIX i pocz. XX w., odnowiono ją w 1939 r. według projektu S. Doblera. Kamienica zniszczona w czasie wojny, odbudowana według proj. Stanisława Mrozowskiego z fasadą o formach nawiązujących do późnego baroku. Dekorowana malowaną girlandą. Portal o formach barokowych zaprojektowany przez Ryszarda Massalskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Danziger (1881)Das Danziger Bürgerhaus im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.(wycinek z Danziger Zeitung 1881 ). Danzig 1881Od 1488 4°5632461
Danziger Stadtbild (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°5633502
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 156138763
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°tabl.24,2556103459

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienica nr 3 po odbudowieK. Lelewicz ok. 1954 fotografia17 x 12 cm Al. II/157/15 Fotografie, klisze561684
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia561263
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia561264
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia561265
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia561266
Widok na Złotą Bramę i sąsiednie kamienice ze skrzyżowania ul. Długiej z TkackąA. L. Randt1816 - 18561816 nach der Natur 1856 Danzig N° 2akwarela68,8 x 53,2 cmGr Al 4302/2Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki561231

Login:
Hasło: