Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna 1Gdańsk - Główne MiastoOgarna 1 (Hundegasse 1, do 1854 r. – 70)xarchitektura mieszkaniowa1342 r.; 1457 r.; pocz. XVII w., l. 50. i 60. XX w.x594

opis karty obiektu: Zabudowania gospodarcze położone w pobliżu murów miejskich. Dwór wymieniony został w 1342 r. W 1457 r. stajnie i wozownie wymienione zostały w Wilkierzu. W latach 1616–1619 Hans Strakowski wzniósł nowe stajnie, w trakcie budowy wykorzystano mury miejskie (obecnie budynek zachodni – ulica Podgarbary 10 i budynek południowy – ulica Za Murami 2–10). Budynek południowy przedłużono w 2. połowie XVII w. Od 1859 r. umieszczono tu straż pożarną. Około 1903 r. rozebrany został fragment budynku zachodniego, w ten sposób stworzono wyjazd z ulicy Ogarnej. W 1945 r. zabudowania zniszczone, w latach 1947–1949 budynki rozebrano. Budynek zachodni odbudowano w latach 1951–1961, budynek południowy odbudowano w latach 1965–1970. W tym czasie odbudowano Baszty Narożną, Schultza i Browarną. W tych budynkach ulokowano Związek Harcerstwa Polskiego. Budynek przy ul. Ogarnej 1 położony na terenie Dworu Miejskiego, zapewne o mieszkalnym charakterze należał do miasta. W budynku znajdowała się od 1859 r. Straż Pożarna (Hauptfeuerwache) i mieszkanie służbowe. W okresie międzywojennym właścicielem nieruchomości nadal była gmina miejska, obiekt użytkowały: Dyrekcja Przeciwpożarowa i Główna Straż Pożarna (Branddirektion oraz Hauptfeuerwache). W budynku znajdowało się również mieszkanie służbowe inspektora przeciwpożarowego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882ilustr.s.128594611842
Blech (1904)Blech E.Danzig als Kunststätte.Danzig 1904Od 20821 8°; Od 20821 a; b 8°; 14 in Od 84 4°.59471632
Curicke (1687)Curicke R.Der Stadt Dantzig historische Beschreibung worinnen von dero Uhrsprung.Amsterdam & Gdansk 1687Od 4503 8°; Od 4503 a,b 8°ilustr.s.57594121900
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°594201612
Danziger 1913Danziger Kunstkalender 1913.Danzig 1913Od 24299 4°, Od 24299a 4°ilustr. s. 985941411688
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°594421897
Kilarski Cuda PolskiKilarski J.Gdansk. Cuda Polski.Poznan 1937II 5788, II 15840ilustr. s. 355941451630
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr. s. 113594621628
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)594651610
Pawloski (1893)Pawloski J. N.Geschichte der Provinzial-Hauptstadt Danzig von den ältesten Zeiten bis zur Säcularfeier ihrer Wiedervereinigung mit Preussen 1893.Danzig 1893Od 4543 8°; Od 4543 a; b 8°594841614
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°594871616
Quellen (1899)Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens H. 1 . 21.Danzig 1899Oc 537; Oc 539594881618
Schwarz (1927)Schwarz F.Das deutsche Danzig im Wandel der Zeit in 60 Bildern.Danzig 1927II 78824; II 14551; Od 1237ilustr. s. 67594951613
Simson (1918)Simson P.Gesichte der Stadt Danzig.Danzig 1918.Od 4550 a;b;c;g 4°594981611
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°5941021621
Zernecke (1843)Zernecke W. F.Neuester Wegweiser durch Danzig und dessen Umgegend.Danzig 1843.Od 922 8°; Od 922 b; c 8°5941131615

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze5945010
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia5944604
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia5944605
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia5944606
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia5944607
brak danychRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki5945118

Login:
Hasło: