Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 19 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługi Targ 19 ( Langer Markt ).nnarchitektura mieszkaniowaXV w., XVIII w., po 1842 r., 1905 r., 1950-1954nr 1082 z 02 II 19856

opis karty obiektu: Pierwotnie były to trzy działki. Na zachodniej w 2. poł. XV wieku wzniesiona została późnogotycka kamienica o fasadzie rozczłonkowanej ostrołukowymi wnękami znana z obrazu Möllera. W 1. połowie XVIII wieku została przebudowana w formach barokowych. W 1842 roku trzy działki zostały scalone i wniesiono budynek hotelowy (początkowo Hotel de Leipzig, potem nazwany Hotel du Nord). W 1905 roku przebudowa na bank według projektu Ernsta Schade. Po wojnie odbudowany z przeznaczeniem na hotel. Działka środkowa w końcu XV wieku zabudowana została późnogotycką kamienicą o ostrołukowych wnękach elewacji znaną z obrazu Möllera. Po poł. XVIII wieku przebudowana została w formach rokokowych. Wiadomo, że w początkach XVIII wieku kamienica wzniesiona na działce wschodniej przebudowana została w formach barokowych.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882661278
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°620277
Führer (1907)Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig 1907Od 996 8°.ilustr. Bank Kredytowy Nord s.19647427
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.63638417
Regierungs [1925]Regierungs-Baumeister Schade [Ernst ]; Architekt Danzig.Berlin [ 1925 ]Od 72/ 5 2°689279

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 5-20 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia18 x 24 cm AL. IV/62/2 Fotografie, klisze6471
Kamienice nr 14-20 E.Pepliński II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cm AL IV/62/1 Fotografie, klisze6489
Widok fragmentu ulicy w stronę Zielonej Bramy, kamienice 18-23 NN I poł. XX - 1915 ok. Danzig Langemarkt pocztówka - druk 14 x 9 cm P-1-Długi Targ -22 Fotografie, klisze6204
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig. sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia6546
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. pl. 20 40litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia6543
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia6544
Plan Gdańska z zaznaczonymi budynkami w których wystąpiła epidemia choleryA. Lievin1868 rPlan von Danzig enthaltend die Todesfaelle der Cholera-Epidemien von 1848, 1852, 1853,1855, 1857, 1859, 1866, 1867litografia kolor62,6 x 55,6 cmbrak. [ok.1:4500]C I 39.2Kartografia6542
Plan GdańskaBlock M.1919 rPlan von Danziglitografia kolor66,5 x 54,4 cm1:5000C I 45.8, C I 45.9Kartografia6541
Plan GdańskaNN[ok. 1893 r]Neuester Situations - Plan von Danziglitografia kolor.53 x 43,3 cmpodz. liniowa. [ok. 6000]C I 39.9, C I 39. 10Kartografia6540
Plan GdańskaBlock M.1899 rPlan von Danzig.litografia kolor.66,5 x 54,4 cm1:5000C I 43.6Kartografia6858
Plan Gdańska Buhse D.1869 r Situations Plan von Danzig. sekcja 10rękopis kolor. naklejony na płytę drewnianą82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia6545

Login:
Hasło: