Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Ogarna widok ogólnyGdańsk - Główne MiastoOgarna widok ogólny ( Hundegasse)xarchitektura mieszkaniowaxx624
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882624611844
Bertholdi (1843)Bertholdi H.Humoristischer Fremdenführer durch Danzig und seine romantischen Umgebungen.Danzig 1843Od 921 8°; 921 a 8°.62461791
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°624111790
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°624421899
Ilustrierter (1861)Illustrierter Führer durch Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1861Od 931 8°; Od 931 a 8°.624571792

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok fragmentu ulicyNNok. 1905Danzig Hundegassedruk - pocztówka14 x 9 cmP1 - Ogarna - 1Fotografie, klisze6245513
Fragment ulicy, na pierwszym planie kamienica nr 1 i budynek dawnego Dworu MiejskiegoNowaliński Karol1987fotografia24 x 30 cmAl III/157/23Fotografie, klisze6244861
Fragment ulicy, na pierwszym planie kamienica nr 1 i budynek dawnego Dworu Miejskiego i Baszty NarożnejNowaliński Karol 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/157/20 Fotografie, klisze6244862
Widok ściany północnej w stronę Krowiej Bramy, na pierwszym planie kamienice 113-106Nowaliński Karol 1987 fotografia 30 x 24cm Al III/157/19 Fotografie, klisze6244863
Widok ściany północnej w stronę Krowiej Bramy, na pierwszym planie kamienice 124-118 Nowaliński Karol 1987 fotografia 30 x 24cm Al III/157/22Fotografie, klisze6244864
Kamienice nr 60-68, w głębi fragment Bramy KrowiejNowaliński K.1987fotografia30 x 24 cmAl III/160/73Fotografie, klisze6244922
Fragment ruin, na pierwszym planie zniszczony portal.Lelewicz Kazimierzok. 1952fotografia17 x 12,7 cmAl II 164/ 10; F II/1/25Fotografie, klisze6244860
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia6245502
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia6245499
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan pl.22.40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia6245497
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia6245500
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia6245501
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 10rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia6245498
Widok od południa na fasady pierzei północnej i dachy pierzei południowej (na osi ratusza), z: Die Deutsche Stadt Danzig, (b.r. i m..w.), przed 1941 NNprzed 1941Marienkirche- undRrathausturm ueber den Daechern der alten Stadtreprodukcja fotografii15,8 x 12 cmII 264384Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki6245184

Login:
Hasło: