Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 11 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 11 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowapocz. XV w., 1 poł. XVI w., 1868 r., 1950–53 x65

opis karty obiektu: Kamienica nazywana była „Pod Krzysztofem”, „Wielki Krzysztof” („der grosse Christoffer”). Posesja należała w początku XV w. do Petera Stange. W 1. połowie XVI w. wzniesiono kamienicę z wczesnorenesansową fasadą. Co najmniej od 1617 r. do pocz. XIX w. przed fasadą ustawiona była figura św. Krzysztofa, która nadała nazwę kamienicy. Na posesji mieściła się od połowy XVII w. znana gospoda o tej samej nazwie. W początkach XVII w., gdy właścicielem był Gregor von Amster posesja była przechodnia (tj. rozciągała się pomiędzy ulicą Długą a ulicą Ogarną). W początkach XVIII w. Bartholomeus Diesterwald zakupił w drodze licytacji posesję należącą uprzednio do Johanna von Disseldorffa. Kolejni właściciele zmieniali się często, byli wśród nich Albrecht Rosenberg, Ignatius Hiazinth Matthy. W 1725 r. parcela znalazła się w rękach Jana Przebendowskiego. W połowie XVIII w. parcela należała do rodziny Przebendowskich, a w latach 1765–1802 do starosty Stanisława Bielińskiego, w latach 1805–1829 znajdowała się w posiadaniu rodziny Uphagenów. W 1868 r. fasada została przebudowana w formach neorenesansowych. W latach 20. XX w. kamienica była własnością banku, mieściły się w niej salon piękności, sklep jubilerski, salon mody. Zabudowa posesji została zniszczona w 1945 r., kamienicę odbudowano według projektu Antoniego Hermanowicza z fasadą o formach klasycystycznych dekorację wykonała Józefa Wnukowa. Ryc. 1. Kamienica przy ul. Długiej 57, fasada, rzut, przekrój, 1816 r. Źródło: APGd, 15/2759
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.165138771

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 5-12 w czasie odbudowy widok od tyłu, z boku ul. Garbary W. M. Dobrzykowski ok. 1950 fotografia 12 x 17 cm Al. IV/52/12 Fotografie, klisze651687
Kamienice nr 5-16 w czasie odbudowy widok od tyłu W. M. Dobrzykowski ok. 1950 fotografia 12 x 17 cm Al. IV/52/14 Fotografie, klisze651695
Plan Gdańska Buhse D. 1869 r.Plan von Danzig sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia651250
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia651248
Plan GdańskaNN1927, 1929,1935 r.Gelaendeplan der Frein Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia651249
Plan GdańskaBuhse D. 1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 6rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia651247

Login:
Hasło: