Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 13 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 13 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. poł. XVI w., 2. poł. XVIII w., przełom XIX i XX w., 1934 r.,1950–5327 I 1972 r., nr 585 (stary nr 453)67

opis karty obiektu: Posesja była w XIV i początkach XV w. rozdzielona pomiędzy dwóch właścicieli. Ok. 1400 r. zachodnia część należała do Johanna van Werne. Działki połączono w XV w. Prawdopodobnie ok. połowy XVI w. powstała kamienica z gotycko-renesansową fasadą. W początkach XVII w. właścicielem posesji był Mattäus Feige. W 1736 r. jako właścicielka posesji wymieniana jest Anna Martens z domu Renner, następnie przeszła na Jacoba Martensa. Fasada kamienicy została przebudowana w 2. połowie XVIII w., zapewne też w tym okresie powstało rokokowe przedproże. W 1776 r. kamienicę w drodze licytacji nabył Karl Heinrich Soermanns. W końcu XVIII w. parcela należała do rajcy Carla Michaela Groddecka. Kolejnym znanym właścicielem posesji był chirurg Carl Ludwig Duisburg. Fasada zostala przebudowana na przełomie XIX i XX w., wtedy też zlikwidowano portal. Fasada została przebudowana w 1934 r. według projektu Heinza Bahra. Kamienica zniszczona w 1945 r., odbudowano ją na podstawie projektu autorstwa Mariana Splisgardta i Zygmunta Wiśniewskiego, projekt portalu sporządził Jan Kromann. Projekt dekoracji malarskiej wykonała Józefa Wnukowa.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Deutsche Danzig (1939)Das deutsche Danzig.Berlin 1939Od 1299 4°6734463
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. VII, VIII, 167138739
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°6782462

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment fasady z przedprożem (razem z kamienicą nr 14) A. Ballerstaedtok. 1870 fotografia 19,5 x 16,5 cmAl. IV/4/5 (Z IV 1284) Fotografie, klisze671016
Kamienice nr 5-16 w czasie odbudowy widok od tyłu W. M. Dobrzykowski ok. 1950 fotografia 12 x 17 cm Al. IV/52/14 Fotografie, klisze671699
Kamienice nr 12-19 w czasie odbudowy widok od tyłu W. M. Dobrzykowski ok. 1950 fotografia 12 x 17 cm Al. IV/52/15 Fotografie, klisze671708
Fragment fasady w czasie odbudowyR. Wyrobekok. 1953fotografia 10,2 x 14 cmAl. IV/74/31Fotografie, klisze671698
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia671295
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia671296
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia671297
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia671298
Portal z nadświetlem fasady głównej kamienicy Długa 13R.Ch. Kuhn1901Langgasse 13techn. reprograficzna13,8 x 8 cmGr Rp 5109 (s. 55)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki671202

Login:
Hasło: