Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 38Gdańsk - Główne MiastoSzeroka 38 (podziały własnościowe tej części ulicy niezachowane, nie ma możliwości wskazania dokładnego nr domu; Breitgasse 38, do 1854 r. – 1132xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XIX w., 1. poł. lat 50. XX w.brak715

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1854 r. w tym miejscu znajdował się spichlerz należący do kupca Hülffa. W połowie lat 60. XIX w. właścicielem nieruchomości był kupiec Hülff, nie jest jasne czy był to nadal spichlerz. W 1897 r. i w 1907 r. posesja znajdowała się w posiadaniu kupca Wenzela. Zapewne w 2. poł. XIX w. zabudowania przebudowano wraz z narożnym domem usytuowanym przy ulicy I Grobla nr 23 na neorenesansową kamienicę dochodową. W początku lat 20. XX w. stanowiła ona własność szewca Piotrowicza. Po połowie lat 30. XX w. jako właścicielka odnotowana została pani Fischer. W 1942 r. nieruchomość była nadal jej własnością. Kamienica została zniszczona w 1945 r. Nie odbudowano jej, wzniesione w tej części ulicy w 1. poł. lat 50. XX w. historyzujące kamienice ze względu na zmiany granic parceli nie mają swego odpowiednika w zabudowie istniejącej tu do 1945 r.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze7156242
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7155851
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia7155852
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7155854
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7155853
brak danychRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7157040

Login:
Hasło: