Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 59Gdańsk - Główne MiastoSzeroka 59 (względu na przesunięcia historycznych granic działek w czasie odbudowy dawne numery domów nie odpowiadają współczesnym. Breitgasse 59, do 1854 r. – nr 1161)xarchitektura mieszkaniowaXVIII w., 1. poł. lat 50. XX w.brak735

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Dom został przebudowany w XVIII w. W 1817 r. na terenie posesji mieszkał wytwórca wyrobów mosiężnych Hegerström. W 1854 r. nieruchomość należała do wytwórcy koszyków Petersa. W połowie lat 60. XIX w. była w rękach panny Lemke. W 1897 r. jako właściciel wymieniana była wdowa Nernheim. W 1907 r. posesja była w posiadaniu opiekunek fundacji dla młodych kobiet imienia Jenny Schmidt, pań Gerlach. W domu mieszkało wiele kobiet pełniących funkcje opiekunek leżącej po sąsiedzku fundacji. W początku lat 20. XX w. właścicielką była pani Büttner. Po połowie lat 30. XX w. i w 1942 r. posesja stanowiła własność Grundbesitz-Gemeinschaft Danziger Sparer eGmbH. Kamienica została zniszczona w 1945 r. W czasie odbudowy tej części ulicy w 1. połołowie lat 50. XX w. zmieniono historyczne podziały własnościowe, a nowo wzniesione domy otrzymały historyzujące fasady.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°735872110

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze7356225
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7355998
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia7355999
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7356001
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7356000
brak danychRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7357025

Login:
Hasło: