Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 20 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 20 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowapocz. XVII w., 1883 r., 1938–1939, 1950–53x74

opis karty obiektu: Posesja w XIV w. należała do patrycjuszowskiej rodziny Tiergartów. Na początku XVII w. kamienica miała manierystyczną fasadę. W 1625 r. jako właściciel posesji wymieniany jest Heinrich Hacksbergk (Haxelberg). Od 1737 r. do 1801 r. parcela należała do Schumannów, między innymi do Samuela Ernsta i burmistrza Jakoba Ernsta, a następnie w drodze dziedziczenia znalazła się w rękach Daniela Gottfrieda Zernecke (1802 r.). W rok później posesję nabył Johann Christof Hein. Fasadę przebudowano na początku XIX w. nadając jej klasycystyczne formy. W XIX w. przez dłuższy okres, w latach 1831–1873 posesja była w posiadaniu rodziny Gerlachów. W 1883 r. przebudowana została fasada, nadano jej formy neobarokowe, prawdopodobnie wykorzystano też oryginalne elementy osiemnastowiecznych płyt przedprożowych. W latach 20. XX w. posesja wraz z sąsiednią nr 21 należała do królewieckiego kupca E. Liedtke. Fasadę ponownie przebudowano w latach 1938–1939 zgodnie z projektem Victora Zirkwitza. Kamienica została zniszczona w 1945 r., projekt odbudowy wykonał Zbigniew Kapałka.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 174138773
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)7465466

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr 21-19 R. T. Kuhnok. 1885fotografia 29,5 x 20 cm Sygnatura biblioteczna (dawne sygnatury): Al. IV/31/14 (Z IV 1288) Fotografie, klisze741013
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia741323
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia741324
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia741325
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia741326

Login:
Hasło: