Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 70Gdańsk - Główne MiastoSzeroka 70 (Breitgasse 70, do 1854 r. – nr 1183)xarchitektura mieszkaniowa1921 r., l. 60. XX w.brak746

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1817 r. na posesji mieszkał piekarz Voigt. W 1854 r. i w połowie lat 60. XIX w. nadal była to jego własność. W 1897 i 1907 r. nieruchomość znajdowała się w rękach piekarza Behrenda. W początku lat 20. XX w. była ona własnością wdowy Behrend. W 1921 r. arch. Felix Tiede zaprojektował przebudowę domu dla Daniela Kraushara z Warszawy. Projekt obejmował przekształcenie domu nr 69 wraz z jego częścią od ul. Długie Pobrzeże oraz budynku nr 70. Po połowie lat 30. XX w. posesja była w rękach Daniela Kraushara z Warszawy i wtedy kamienica była połączona z domem nr 69. W 1942 r. własność Städtisches Grundvermösungamt. Kamienica została zniszczona w 1945 r., nieodbudowana. W tej części ulicy wzniesiono w latach 60. XX w. zabudowania Centralnego Muzeum Morskiego, które w późniejszym okresie rozebrano. W tym miejscu powstał nowy budynek Ośrodka Kultury Morskiej, który w 2012 r. ukończono i oddano do użytku.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr 69, 70 i fragment ŻurawiaNNok. 1911fotografia23 x 17 cmAl IV/15/38Fotografie, klisze7465922
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7466042
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia7466043
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7466045
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7466044
Widok ogólny fasady, ilustracja z: Otto Kloepper, Das Stadtbild von Danzig In den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, t. V Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung, Danzig 1937, il. 67.nieznany1937 lub przedDas Krantor. Landseite. Heutiger Zustand.reprodukcja fotografii10,5 x 12 cmEc 2996Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7466705

Login:
Hasło: