Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Mariacka widok ogólnyGdańsk - Główne MiastoMariacka widok ogólny (Frauengasse)xarchitektura mieszkaniowaXIV w. - XX w.x778

opis karty obiektu: Ulica Mariacka wymieniona została w źródłach po raz pierwszy w 1353 r. i określona została jako platea Dominae Marie. W języku niemieckim nosiła nazwę Frauengasse. Ulica otrzymała swój przebieg po rozpoczęciu budowy świątyni Najświętszej Marii Panny. W pierwszym okresie nie dochodziła do Motławy, gdyż w tym miejscu znajdowały się mokradła, które w drugiej połowie XV w. osuszono. W tym okresie ulica została zamknięta wodną Bramą Mariacką od strony rzeki. Zamieszkała przez kupców i drobnych rzemieślników. Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze miało w latach 1845–1945 przy ulicy Mariackiej 25 swą siedzibę. W XIX i XX w. (do 1945 r.) mieściło się w tym miejscu kilka drukarni. Ulica oświetlona była od 1852 r. gazowymi latarniami. W latach 1871–1873 dawny drewniany wodociąg z XVI w. zastąpiony został nowoczesnym, doprowadzono także kanalizację. Elektryfikację przeprowadzono w 1898 r. W latach 1938–1940 pod kierunkiem Ericha Volmara z Urzędu Budowlanego prowadzone były prace konserwatorskie, mające na celu usuniecie dekoracji fasad z XIX i początków XX w., przywrócono również niektóre przedproża. Zabudowa ulicy uległa w marcu 1945 r. niemal całkowitemu zniszczeniu. Kamienice odbudowywano od 1956 r., od 1963 r. do 1973 r. prowadzona była rekonstrukcja przedproży. Przy ulicy Mariackiej zamieszkali artyści, wiele sklepów oferuje wyroby bursztynowe, działają galerie, kawiarnie, biblioteka. Od 1962 r. w Domu Przyrodników mieści się siedziba Muzeum Archeologicznego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Danziger Kal. (1934) Danziger Kalender.Danzig 1934Od 24305 8°ilustr. s. 337781822152
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882778611920
Album [1931] Album von Danzig und Umgebung.Danzig [ 1931 ]Od 1270 8°77812153
Balke (1935)Balke E.Das schöne Danzig. [w:] . Danziger Arbeitshefte.Danzig 1935Fb 333 8°z.4, ilustr. s.1777842043
Carsten (1922)Carsten E.Was die Danziger Strassennamen erzählen.Danzig 1922Od 1442 8°ilustr. s. 64 - 65778101921
Danzig (1909)Danzig als Wohnstadt.Danzig 1909Od 1010a 8°ilustr. s. 14778171911
Danzig (1934)Danzig und Umgebung. Zoppot; Gdingen; Marienburg.Berlin 1934Od 1080 8°ilustr. s.21778212045
Danzig [1942]Danzig in schönen Bildern.Danzig [1942 ]Od 1295 8°; Od 1295 a 8°ilustr. nr 17, 19778181915
Danzig im Reich (1939)Danzig im Reich.Berlin 1939Od 3973 8°ilustr. nr 137781141916
Danziger Stadtbild (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°ilustr. s. 10778332015
Deutsches [1938]Deutsches Danzig. Ein Bildheft.[ Danzig 1938 ]Od 1093 8°ilustr. s. 7778361912
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°778422076
Festschrift [1903]Festschrift für die 17. Westpreussische Provinzial . Lehrerversammlung zu Danzig 5. 6. 7. Oktober 1903.[ Danzig 1903 ] Od 24003 8°; Od 24003 a 8° ilustr. s.23778432046
Führer (1901)Führer durch Danzig und Umgebung.Leipzig [1901]Od 974 9a  8°ilustr. s. 137781351910
Führer [1908]Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig [ 1908 ]Od 1006 8°.ilustr. s. 25778461930
F?hrer [1904]F?hrer durch Danzig und Umgebung.Leipzig [1904]Od 974 10a 8?°ilustr. po s. 8778452265
GeislerGeisler W.Die Grosstadtsiedlung Danzig.DanzigOd 1169 8°ilustr.tabl.17781762091
Kayser [1904]Kayser F.Danzig und seine neue technische Hochschule.[ Danzig 1904 ]Od 16551 8°.ilustr. nr 2778581917
Kayser [1904]Kayser F.Danzig und seine neue technische Hochschule.[ Danzig 1904 ]Od 16551 8°.ilustr. s. 1778582041
Kilarski Cuda PolskiKilarski J.Gdansk. Cuda Polski.Poznan 1937II 5788, II 15840ilustr. s.156,157,7781452073
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°tabl. 307781381933
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr.s.57,241,251,778622078
Kommt (1934)Kommt nach Danzig.Danzig 1934Od 13 in 100/ 5 4°ilustr. s. 5778631922
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr. s. 67,68778381925
Kreuz [1940]Kreuz und quer durch Danzig und seine Seebäder.Danzig [ 1940 ]Od 932a 8°ilustr. s.4778641909
Kreuz [1940]Kreuz und quer durch Danzig und seine Seebäder.Danzig [ 1940 ]Od 932a 8°ilustr. s. 44778642042
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)ilustr.s.41778652074
Kutrzeba (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 1260ilustr.s.179, 183778672072
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr.s.83,87,778702081
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr. s. 887781681924
Martin (1933)Martin H.Freie Stadt Danzig.Danzig 1933.Od 100/ 1 4°; Od 5821/ 45 8°ilustr. s. 13778772040
Mein [1934]Mein schönes Danzig.Danzig [ 1934 ]Od 1081 8°ilustr. s. 12, 29778782094
Meyer B. (1937)Meyer B.Schaffende Hand, Kämpfendes Land.Berlin 1937Od 1088 8°ilustr.s.377781752093
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°778821934
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°ilustr. s. 65778871908
RickRick R.Danzig im Schatten von Versailles.Langensalza 1939Od 3966 8°ilustr. s. 537781211914
Rohrbach [1939]Rohrbach P.Die deutsche Stadt Danzig.Königstein [ 1939 ]Od 1297 8°ilustr. s. 25, 26778911913
Rohrbach [1939]Rohrbach P.Die deutsche Stadt Danzig.Königstein [ 1939 ]Od 1297 8°ilustr. s. 25, 26778912047
STROHMENGERStrohmenger H.Danzig und seine Seebaeder.Danzig [1938]Od 1091 8°ilustr.s.177781772092
Strohmenger (1940)Strohmenger H.Führer durch Stadt und Umgebung.Danzig 1940Od 100/8 4°; 17 in Od 100/8 4°ilustr. s. 277781001923
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°tabl. 527781031951
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° ilustr. s. 3, 57781041919
Windecker (1941)Windecker K.Danzig. Gesicht und Geschichte einer deutschen Stadt.Berlin 1941Od 4576 a 8°ilustr. s. 128 - 1297781101918

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok ogólny, w głębi Brama MariackaW. Dreesen1893druk13 x 21 cmAl IV/24/9 Fotografie, klisze7785880
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczek, na pierwszym planie przedproże, w głębi wieża Ratusza Głównomiejskiego K. Lelewicz1952fotografia 23,3 x 28,8 cm Al IV/1/83 - T 1Fotografie, klisze7786273
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii Gottheil i Synok. 1900 fotografia 20 x 13 cmAl II/38/3Fotografie, klisze7785889
Widok ogólny, w stronę kościoła NP MariiE. Mertens1894fotografia26,3 x 20,5 cm Al IV/11/7Fotografie, klisze7785885
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii, na pierwszym planie przedprożeR. T. Kuhn1895fotografia25,3 x 20 cmAl IV/20/36Fotografie, klisze7785886
Ściana południowa, w głębi kościół NP MariiNN1910fotografia34 x 25 cmAl IV/21/1Fotografie, klisze7785903
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczekK. Lelewicz1945fotografia23,1 x 28,2 cmAl IV/1/73 - T 1Fotografie, klisze7786277
Zniszczenia wojenne, widok ogólny ul. ruiny kamieniczek, w głębi ruin kościoła NP MariiJ. Bułhak1945fotografia11,7 x 14,7 cmAl II/1/12 Fotografie, klisze7786279
Zniszczenia wojenne, widok ogólny ul. od Bramy Mariackiej, w głębi ruin kościoła NP Marii, na pierwszym planie łuk Bramy MariackiejK. Lelewicz 1945fotografia26,6 x 26,1 cmAl IV/1/70 - T 1Fotografie, klisze7786280
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczek, na pierwszym planie przedproża K. Lelewicz1947fotografia21,3 x 26,8 cm Al IV/1/75 - T 1Fotografie, klisze7786274
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczek, w głębi ruin kościoła NP Marii, na pierwszym planie przedproże K. Lelewicz1947fotografia27,5 x 27,4 cmAl IV/1/74 - T 1Fotografie, klisze7786275
Zniszczenia wojenne, widok od Bramy Mariackiej ruiny kamieniczek i przedproży, w głębi ruin kościoła NP MariiK. Lelewicz1947fotografia27,1 x 26,4 cmAl IV/1/76 - T 1Fotografie, klisze7786276
Zniszczenia wojenne, widok na ruiny z wieży kościoła NP MariiK. Lelewicz1948fotografia17 x 12,5 cmF II/1/26Fotografie, klisze7786278
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczki, na pierwszym planie przedprożeK.Lelewicz1951fotografia26,7 x 23,5 cmAl IV/1/78 - T 1Fotografie, klisze7786270
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczek, w głębi kościół NP Marii po odbudowieK.Lelewicz 1951fotografia28,2 x 23,5 cmAl IV/1/77 - T 1Fotografie, klisze7786271
Zniszczenia wojenne, fragment ul. ruiny kamieniczki, na pierwszym planie przedproże K.Lelewicz 1951fotografia29 x 23,3 cm Al IV/1/81 - T 1Fotografie, klisze7786272
Widok ruin, na pierwszym planie kamienica nr 36, w głębi szczyt Kaplicy KrólewskiejJ. Perkowski1956fotografia18 x 13 cmAl II/165/6Fotografie, klisze7786283
Widok od tyłu, na pierwszym planie Motława i Dom Towarzystwa Przyrodniczego, w głębi kościół NP Marii J. Uklejewski1958fotografia18 x 24 cmAl. III/67/10Fotografie, klisze7786269
Widok ogólny z Domu Przyrodników, w głębi kościół NP MariiK. Nowaliński1975fotografia40 x 31 cmAl IV/56/21Fotografie, klisze7786282
Fragment ściany południowej z kościołem NP Marii K. Nowalińskiu1978fotografia30 x 24 cm.Al. III/160/70Fotografie, klisze7786266
Fragment ściany północnej z kościołem NP Marii K. Nowalińskiu 1978 fotografia 30 x 24 cm.Al. III/160/72 Fotografie, klisze7786267
Fragment ulicy z kościołem NP Marii K. Nowalińskiu 1978fotografia30 x 24 cm Al. III/160/71Fotografie, klisze7786268
Widok przedproży i dolnych fragmentów fasad kamienic w stronę kościoła NP MariiK. Nowaliński1978fotografia18 x 13 cmAl II/96/82Fotografie, klisze7786281
Widok ogólny z Bramy Mariackiej w stronę kościoła NP MariiK. Nowaliński1983fotografia30 x 24 cmAl. III/157/18Fotografie, klisze7786265
Widok ogólny, w stronę kościoła NP MariiNNok. 1900fotografia14,5 x 9,5 cmAl II/34/7Fotografie, klisze7785888
Fragment ulicy przy Bramie MariackiejNNok. 1900fotografia22 x 16,5 cmAl III/137/10Fotografie, klisze7785897
Ściana południowa, widok w stronę kościóła NP MariiNNok. 1905fotografia27 x 21 cmAL IV/5/1Fotografie, klisze7785904
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii NNok. 1912fotografia17,5 x 12,5 cmAl II/43/8Fotografie, klisze7785891
Fragment ulicy przy kościele NP MariiNNok. 1912fotografia11 x 11 cmAl II/43/8Fotografie, klisze7785896
Fragment ulicy przy Bramie Mariackiej, przedprożaNNok. 1929fotografia8 x 12,5 cmAl III/93/5Fotografie, klisze7785900
Widok ogólny, w stronę Brama Mariacka K. Schefflerok. 1930fotografia30 x 23 cm Al IV/48/6Fotografie, klisze7785881
Widok ogólny, w stronę Brama MariackaNNok. 1930fotografia18 x 18 cmAl III/153/17Fotografie, klisze7785884
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii NNok. 1930fotografia18 x 18 cmAl III/153/16Fotografie, klisze7785894
Fragment ulicy przy Bramie MariackiejN. Nałęcz-Mosczyńskiok. 1930fotografia22,5 x 17 cmAl III/113/2Fotografie, klisze7785901
Fragment ulicy przy kościele NP MariiNNok. 1935fotografia13 x 16,5 cmAl III/93/2Fotografie, klisze7785895
Widok ulicy w stronę kościoła NP Marii.NNok. 1900Danzig Die Frauengasse und Marienkirche (die Welt in Photographien Hermann Hillger Velag Berlin-Eisenach-Leipzig ; Neue Photogr. Gesellsch. Berlin-Steglitz 1899 fotografia - pocztówka15 x 9,9 cmOd 215 8o Fotografie, klisze7787093
Dolne partie kamienic, na pierwszym planie przedproża NN ok. 1915 pocztówka - druk 9 x 14 cm P 1 - Mariacka - 18Fotografie, klisze7785907
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii, na pierwszym planie przedproże z rzygaczemNNok. 1900pocztówka - druk14,2 x 9 cmP1 - Mariacka - 13Fotografie, klisze7785887
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii NNok. 1905pocztówka - druk 14,2 x 9 cmP 1 - Mariacka - 12Fotografie, klisze7785890
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii NNok. 1915pocztówka - druk10 x 14 cm p1 - Mariacka - 7Fotografie, klisze7785892
Fragment ulicy przy Bramie MariackiejNNok. 1915pocztówka - druk10 x 14 cmP 1 - Mariacka - 9Fotografie, klisze7785898
Dolne partie kamienic ściany południowej, na pierwszym planie przedprożaNNok. 1915pocztówka - druk9 x 14 cmP 1 - Mariacka - 14Fotografie, klisze7785905
Widok ogólny, w stronę kościoła NP Marii NNok. 1920pocztówka - druk14,2 x 9 cmP1 - Mariacka - 10Fotografie, klisze7785893
Fragment ulicy przy Bramie MariackiejNNok. 1920pocztówka - druk14,8 x 10,5 cmP 1 - Mariacka - 29Fotografie, klisze7785899
Widok ogólny, w stronę Brama Mariacka, na pierwszym planie przedproże z rzygaczemNNok. 1925pocztówka - druk14,2 x 9 cmP1 - Mariacka - 11Fotografie, klisze7785882
Widok ogólny, w stronę Brama MariackaNNok. 1928pocztówka - druk10,5 x 15 cmP1 - Mariacka - 17Fotografie, klisze7785883
Ściana północna, w głębi kościół NP MariiNNok.1893pocztówka - druk9 x 14 cmP1 - Mariacka - 6Fotografie, klisze7785902
Plan Gdańska z zaznaczoną linią kolejową i siecią kanalizacyjnąR. Labes1880Plan von Danzig litogr.24 x 33 cm.brakC I 39.3Kartografia7785719
Plan Gdańska obrazujący liczbę zgonów spowodowanych epidemią choleryDr. A. Lievin[1868]Plan von Danzig enthaltend die Todesfaelle der Cholera-Epidemien von 1848, 1852, 1853, 1855,1857,1859,1866litogr. kolor.62 x 56 cm.ok. 1;4500C I 39.2Kartografia7785718
Plan Gdańska z proj. kanalizacją uliczną.E. Wiebe1865Uebersichtsplan der Kanaele und Roehren...Litogr.kolor.50 x 69 cm.ok.1:3900C I 39.1Kartografia7785717
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7785612
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia7785613
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7785615
Plan GdańskaM. Blok1904Plan von Danziglitografia kolor.66 x 54 cm1 : 5000C I 43.12Kartografia7785859
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7785614
Plan wodociągów Głównego MiastaMichael Witwerck1717Plan der Rechten Stadt Dantzig...rękopis kolorowany97 x 125 cmok. 1 : 724C I 50.5Kartografia7785716
Przedproża pierzei południowej z wysokości ul. Mokrej w kierunku zachodnim, z: J.C. Schultz, Danzig und seine Bauwerke, seria IIJohann Carl Schultz1858Gothische Wohnhaeuser, II No 13akwaforta36,3 x 37,5 cmGr Al. 4267/13Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786340
Widok ogólny z połowy długości ulicy w kierunku Bramy H. Gerstenhauer1910In der Frauengasseakwaforta14,7 x 9 cmNr inw. 5895Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786815
[Ul. Mariacka w stronę Bramy Mariackiej].Hellingrath, Berthold (1877-1954)przed 1945 r.-akwaforta13 x 13,2 cmnr inw. 4414Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786490
[Ul. Mariacka w stronę Bramy Mariackiej i Domu Przyrodników].Hellingrath, Berthold (1877-1954)przed 1945 r.-akwaforta14,1 x 8,6 cmnr inw. 4415Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786492
Widok ogólny pierzei południowej ujęty od kościoła Mariackiego, z: Verschiedene Ansichts-Verschluss-Marken von DanzigNieznanyXX wiekDanzig Frauengassedruk5,8 x 3,7 cmGr Rp.5113/ seria 3Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786852
Zniszczenia wojenne, ruiny przedprożaJ. Ciemnołoński1950fotografia13 x 17,5 cmAl IV/74/43Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786284
„Die Frauengasse im Rauhreif” – zimowy widok ulicy w stronę Bramy Mariackiej.Arthur Bendrat, (Gdańsk 1872-1914 Coswig k. Drezna).1909 r. (Verlag von B.G. Teubner in Leipzig).W l. d.: „Arthur Bendrat 1909. // Die Frauengasse im Rauhreif”, w pr. d. sygnatura wydawnictwa („BGT”).litografia barwnakompozycja 39,4 x 29,8 cmNr inw. 6409Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786951
Widok od wschodu na prezbiterium kościoła Mariackiego, ujęty za skrzyżowaniem z ul. Mokrą (obecną), z: Danziger Bauwerke, Verlag Theodo0r Bertling in Danzig Julius Greth1862(3)Danziger Bauwerke No XXIV / J. Gottheil gez. Verlag v. Theodor Bertling in Danzig, Lith. v. Jul. Greth/ Die Frauenkirche in Danzig / Druck d. lith. Anstalt v. H. Mueller in Stuttgartlitografia tonowakompozycja 24,2 x 16,5 cmGr AL. 4292 Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786347
„Blick durch die Frauenstrasse auf St. Marien”, w: “Wasmuths Kunsthefte. Heft 4. Danzig – eine deutsche Stadf von Fritz Stahl” - widok południowej pierzei ujęty w stronę Kościoła Mariackiegoautor fot. – nieustalony[1919 lub przed]poniżej reprodukcji: „Wasmuths Kunsthefte 4” i „Tafel 9. Blick durch die Frauenstrasse auf St. Marien”reprodukcja fotografiireprodukcja: 19,2 x 13,8 cmGr.Rp. 5110Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7788907
Widok ogólny w kierunku kościoła NMP, Ilustracja z: Tadeusz Kruszyński, Stary Gdańsk i historya jego sztuki, Kraków 1912, il. s. 41.nieznany1912Ulica Pańska z widokiem na kościół Maryacki od wschodu.reprodukcja fotografii12 x 9 cmIII 23269Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786513
Widok ogólny od strony Bramy Mariackiej w kierunku Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Franciszek Klein, Gdańsk. Wrota Korony Polskiej, Warszawa 1921, il. 6.Franciszek Klein1921 lub przedUlica Frauengassereprodukcja fotografii15 x 10 cmI 160890Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786628
Widok ogólny w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Edward Carstenn, Fuhrer durch Danzig, Gdańsk 1928, il. s. 18.nieznany1928 lub przedFrauengasse und St. Marien.reprodukcja fotografii7,5 x 5 cmOd 1048 2Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786653
Widok ogólny w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Otto Kloepper, Das Stadtbild von Danzig In den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, t. V Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung, Danzig 1937, il. 158.nieznany1937 lub przedBlick vom Anfang und Ende der Frauengasse auf die Marienkirche, unter links das alteste Danziger Backsteinhaus von 1541.reprodukcja fotografii10 x 8 cmEc 2996Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786715
Widok ogólny w kierunku Bramy Mariackiej, ilustracja z: Otto Kloepper, Das Stadtbild von Danzig In den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, t. V Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung, Danzig 1937, il. 169.nieznany1937 lub przedBlick durch die Frauengasse auf das zugehorige Tor.reprodukcja fotografii8 x 5,5 cmEc 2996Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786734
Widok ogólny z wnętrza Bramy Mariackiej w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Friedrich Geist, Danzig im Reich, Berlin 1939, il. 13.nieznany1939 lub przedBlick von der Langen Brucke in die Frauengasse mit ihren schonen alten Beischlagen und auf den Turm der Marienkirche.reprodukcja fotografii20 x 16 cmII 45680Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786608
Widok ogólny w kierunku Bramy Mariackiej, ilustracja z: Hanns Strohmenger Hansestadt Danzig. Führer durch Stadt und Umgebung, Danzig, [post 1940], il. s. 23.Motkenthin1940 lub przedFrauengasse mit Sternwartereprodukcja fotografii12 x 9 cmOd 1103 8⁰Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786577
Widok ogólny w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Arthur Lindner, Danzig, Leipzig 1903, il. 72.nieznanyprzed 1903Frauengassereprodukcja fotografii16 x 13 cmEa 3209 8⁰Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786788
Widok ogólny w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Die Deutsche Stadt Danzig. 47 Bilder mit einfuhrendem Text, Leipzig 1939, il. s. 12.nieznanyprzed 1939Marienkirche und Frauengassereprodukcja fotografii16,5 x 12 cmII 264384Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786377
Widok ogólny w stronę Motławy, ilustracja z: Die Deutsche Stadt Danzig. 47 Bilder mit einfuhrendem Text, Leipzig 1939, il. s. 25.nieznanyprzed 1939Frauengassereprodukcja fotografii15,3 x 12 cmII 264384Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786429
Widok ogólny w stronę Bramy Mariackiej, ilustracja z: Erich Dolmar, Danziger Bauwerke Und Imre Wiederherstellung, Danzig 1940, il. 52.nieznanyprzed 1940Frauengasse Ausschnitt.reprodukcja fotografii16,5 x 12,5 cmOc 720 4⁰Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786874
Widok ogólny w stronę Bramy Mariackiej, ilustracja z: Detlef Krannhals, Hansestadt Danzig. Ein Bildwerk, Danzig 1942, il. 7.Landesfremdenwerkehrsverband (Dr. H. Franz, Berlin)przed 1942Durch das mittelalteriche Frauentor betritt man die Frauengasse. Links und rechts vor den Hausern Beischalge.reprodukcja fotografii20 x 17 cmOd 1109 8⁰Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786827
Widok ogólny w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Detlef Krannhals, Hansestadt Danzig. Ein Bildwerk, Danzig 1942, il. 8.F. Zocher, Danzigprzed 1942Die Frauengasse fuhrt auf die Marienkirche zu, deren hohe Mauern das Raumbild der Gasse nach dieser Seite abschliesen.reprodukcja fotografii15 x 19 cmOd 1109 8⁰Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786851
[Widok z lotu ptaka na domy w okolicach Kościoła Mariackiego], [w:] Keyser, Erich, "Danzig", Deutscher Kunstverlag Berlin, 4. wyd.: 1942, il. na k. przedtytułowej.?przed 1942 r.-reprodukcja fotografii21 x 15 cmII 36027 (Gd 36)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786474
[Widok w stronę Kościoła Mariackiego], [w:] Keyser, Erich, "Danzig", Deutscher Kunstverlag Berlin, 4. wyd.: 1942, il. s. 31.Deutscher Kunstverlag (Willi Birker), Berlinprzed 1942 r."Marienkirche von der Frauengasse".reprodukcja fotografii16,5 x 11,9 cmII 36027 (Gd 36)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786476
[Przedproża ul. Mariackiej. Widok w stronę Bramy Mariackiej i obserwatorium astronomicznego], [w:] "Danzig in Schoenen Bildern", [wstęp] Meyer, Hans Bernhard, wyd. A.W. Kafemann, Danzig, 4 wyd. z 1943 r., il. 17.Dr. Barth, Verkehrsamt der Hansestadt Danzigprzed 1943 r."Beischlaege in der Frauengasse mit Blick auf Frauentor und Sternwarte"reprodukcja fotografii16 x 13,5 cmOd 1295 (4), 8-vo (Gd 43)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786386
[Mariacka w stronę Kościoła MAriackiego], [w:] "Danzig in Schoenen Bildern", [wstęp] Meyer, Hans Bernhard, wyd. A.W. Kafemann, Danzig, 4 wyd.: 1943, il. 19Aug. Lukait, Danzigprzed 1943 r."Blick durch die Frauengasse auf St. Marien".reprodukcja fotografii15,9 x 14 cmOd 1295 (4), 8-vo (Gd 43)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786387
Widok ogólny ulicy Mariackiej w kierunku Bramy Mariackiej, ilustracja z: Hans Bernhard Meyer, Danzig in 144 Bildern, Leer 1956.nieznanyprzed 1945Die Frauengasse mit dem Frauentor und der Sternwarte...reprodukcja fotografii23 x 19 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786352
Widok ogólny ulicy od strony Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Hans Bernhard Meyer, Danzig in 144 Bildern, Leer 1956, il. nlb. 98.nieznanyprzed 1945Das Luftbild unten, uber der Stadtmitte aufgenommen...reprodukcja fotografii14 x 19 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786362
Widok ogólny w stronę kościoła NMP, ilustracja z: Hans Lewald, Danzig – so wie es war, Düsseldorf 1979, il. s. 29.nieznanyprzed 1945reprodukcja fotografii14 x 18,5 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786549
Widok ogólny w stronę kościoła NMP, ilustracja z: Hans Lewald, Danzig – so wie es war, Düsseldorf 1979, il. s. 33.nieznanyprzed 1945Beischlage und Wasserspeier im Ostteil der Frauengasse.reprodukcja fotografii14,5 x 10 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786552
Widok ogólny w stronę kościoła NMP, ilustracja z: Hans Lewald, Danzig – so wie es war, Düsseldorf 1979, il. s. 33.nieznanyprzed 1945Westlicher Teil der Frauengase mit Blick auf den Ostgiebel von St. Marien.reprodukcja fotografii14,5 x 10 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786553
Widok ogólny w stronę Bramy Mariackiej, ilustracja z: Hans Lewald, Danzig – so wie es war, Düsseldorf 1979, il. s. 33.nieznanyprzed 1945Ostteil der Frauengasse mit Blick auf das Frauentor, das auf die Lange Brucke fuhrt.reprodukcja fotografii14,5 x 10 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786559
Widok ogólny w stronę Kościoła Mariackiego, ilustracja z: Fuhrer durch Danzig und Umgegang mit Plan und Karte, Danzig, brw., il. s. 25.nieznanyprzed 1945Die Frauengasse.reprodukcja fotografii9 x 5,5 cmOd 1006 8⁰Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786749
Gdańsk. Przedproża ul. PanieńskiejSchoenborn, Bronisław 1938"Sch // 1938"rysunek węglem i kredą34,5 x 24,7 cmnr inw. 3822Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786348
"Gdańsk [ul. Mariacka]. Widok [w stronę Kościoła Mariackiego] z przedproża narożnego tuż przy Bramie Panieńskiej"Schoenborn, Bronisław (1909-71)1938"Sch //1938"rysunek węglem i kredą35 x 25,2 cmnr inw. 3821Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786351
"Stary Gdańsk. Przedproża przy ul. Panieńskiej" - fragment północnej pierzei od Bramy Mariackiej.Schoenborn, Bronisław (1909-71)1938 r."Sch // 1938".rysunek węglem i kredą na szkicu ołówkowym24,8 x 35 cmnr inw. 3825Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786411
"Brama Panieńska" - końcowy odcinek ul. Mariackiej w stronę Motławy.Schoenborn, Bronisław (1909-71)1938 r."Sch // 938 [?]"rysunek węglem i kredą na szkicu ołówkowym32,6 x 25 cmnr inw. 3913Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786418
[Południowa pierzeja ul. Mariackiej w stronę Kościoła Mariackiego].Schoenborn, Bronisław (1909-71)1938 r."Sch // 1938".rysunek węglem i kredą na szkicu ołówkowym35 x 25,2 cmnr inw. 3914Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786423
"Stary Gdańsk. Przedproża ul. Panieńskiej (Krawiec Watecki)" - fragment pierzei północnej: numery 33-ok. 41.Schoenborn, Bronisław (1909-71)1938 r."Sch // 1938".rysunek węglem i kredą na szkicu ołówkowym25 x 35 cmnr inw. 3826Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786432
"Gdańsk. Ul. Panieńska"Bronisław Schönborn (1909-71)1938 r."Sch // 1938".rysunek węglem i kredą na szkicu ołówkowymark. 34,5 x 24,7 cmnr inw. 3824Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7787071
[Ul. Mariacka w kierunku wschodnim]Ritter, Wilhelm (1860-1948)1897"Danzig 1897" i "Wilh. Ritter"rysunek: akwarela, gwasz33,3 x 24,9 cmnr inw. 3555Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7786392

Login:
Hasło: