Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 108 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 108 (Breitgasse 108, do 1854 r. – nr 1221)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XVIII w., 1873, 1906, l. 50. XX w.brak789

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 2. poł. XVIII w. kamienica została gruntownie przebudowana. W 1808 r. nieruchomość była własnością kupców Schultza i Adana. Budynek został gruntownie przekształcony w 1 poł. XIX w. W 1854 r. posesja stanowiła własność kupca Benke. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu była wdowa po kupcu Bencke. W 1873 r. powstał projekt rozbudowy kamienicy. W 1897 r. nieruchomość była w rękach kupca Kurowskiego. W 1906 r. powstał projekt rozbudowy kamienicy autorstwa arch. Huberta Arendta. W 1907 r. pozostała własnością Kurowskiego. Do lat 30. XX w. nadal jako właściciela odnotowano kupca Kurowskiego, w 1942 r. nieruchomość była w posiadaniu wdowy Klary Kurowski. Kamienica została częściowo zniszczona w 1945 r., odbudowano ją z uproszczoną elewacją.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze7897213
Plan von Danzig [...]Dr. A. Liévin1868litografia62 x 56 cm[5000]C I 39.2Kartografia7898215
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7897299
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia7897300
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7897301
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7897302
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7899180

Login:
Hasło: