Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 115 ( wg. dawnej numeracji ) - brak zabudowyGdańsk - Główne MiastoSzeroka 115 (Breitgasse 115, do 1854 r. – nr 1229), nieodbudowanaxarchitektura mieszkaniowa1. poł. XIX w.brak796

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 2. poł. XVIII w. dom został gruntownie przebudowany. W 1808 r. właścicielem nieruchomości był krawiec Koch. W 1. poł. XIX w. dom został gruntownie przebudowany. W 1854 r. posesja stanowiła własność wdowy po fryzjerze Claassenie. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był rentier Laschewski. W 1897 r. dom był własnością Truhna, w 1907 r. znajdował się w rękach Martensa. W początku lat 20. XX w. właścicielem nieruchomości był kupiec Lewin, w połowie lat 30. znajdowała się ona w rękach urzędnika pocztowego Theodora Raczinskiego, w 1942 r. nadal była w jego posiadaniu. Kamienica została zniszczona w 1945 r., nieodbudowana.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze7967220
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7967324
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7967325
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7967326
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7969187

Login:
Hasło: