Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 117 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 117 (Breitgasse 117, do 1854 r. – nr 1231), nieodbudowanaxarchitektura mieszkaniowa3 ćw. XVIII w., 1875, 1901, 1912brak798

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 3 ćw. XVIII w. dom został gruntownie przebudowany. W 1808 r. nieruchomość znajdowała się w rękach wytwórcy przedmiotów miedzianych Bauera. W 1854 r. posesja znajdowała się w posiadaniu wytwórcy przedmiotów miedzianych Jaszniewskiego. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu byli spadkobiercy Jaszniewskiego. W 1875 r. opracowany został projekt przebudowy budynku frontowego oraz nadbudowy kondygnacji oficyny. W 1897 r. właścicielem był Rau. W 1901 r. wykonany został projekt przebudowy parteru i antresoli. W 1907 r. nieruchomość była w rękach wdowy Wienke. Do 1942 r. pozostała jej własnością. Z 1912 r. pochodzi projekt arch. W. Marxa zakładający przebudowę przyziemia. Kamienica została zniszczona w 1945 r., nieodbudowana.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze7987230
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia7987330
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7987331
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7987332
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7989189

Login:
Hasło: