Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 118 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 118 (Breitgasse 118, do 1854 r. – nr 1232), nieodbudowanaxarchitektura mieszkaniowa2. poł XVIII w.brak799

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1794 r. posesja była w posiadaniu Adalgundy Constantii wdowy po Christophie Heckerze i Johanna Carla Heckera. W 2. poł. XVIII w. dom został gruntownie przebudowany. W 1808 r. właścicielką była pani Hecker i jej syn. W 1854 r. posesja była własnością buchaltera Wolffa. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był restaurator Raspe. W 1897 r. właścicielkami były siostry Raspe, w 1907 r. nieruchomość znajdowała się w rękach Raspe i Regelin. W początku lat 20. XX w. właścicielką była wdowa Regelin i A. Raspe, w połowie lat 30. posesja była w rękach wdowy Margarete Kittler w 1942 r. nadal pozostała w jej posiadaniu. Kamienica została zniszczona w 1945 r., nieodbudowana.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze7997222
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia7997334
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7997335
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia7997333
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki7999190

Login:
Hasło: