Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 119 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 119 (Breitgasse 119, do 1854 r. – nr 1233), Szeroka nr 119/120 xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XVIII w., l. 60. XX w.brak800

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 2 poł. XVIII w. dom został gruntownie przebudowany. W 1808 r. właścicielem nieruchomości był browarnik Remus. W 1854 r. posesja była własnością handlarz wyrobami skórzanymi Conwentz. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był rentier Conwentz. W 1897 r. właścicielem był kupiec Kittler, nieruchomość była w jego rękach jeszcze w początku lat 20. XX w. W połowie lat 30. XX w. znajdowała się w rękach wdowy Margarete Kittler, do 1942 r. pozostała w jej posiadaniu, mieściła się tu fabryka przetwarzająca skóry. Kamienica została zniszczona w 1945 r., w jej miejscu wzniesiono budynek mieszkalny o elewacjach nawiązujących do domów szczytowych.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze8007221
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8007336
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8007337
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8007338
Widok szczytu kamienicy, z: Charakteristiche Giebelbauten und Portale in Danzig aus dem Zeit vom 14. Bis 18 Jahrhundert, red. R. Ch. Kuchn, Danzig 1901.R. Ch. Kuhnprzed 1901Breitgasse 119reprodukcja fotografii9,5 x 8,5 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8008648

Login:
Hasło: