Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 122 (wg. dawnej numeracji) - brak zabudowyGdańsk - Główne MiastoSzeroka 122 (Breitgasse 122, do 1854 r. – nr 1237), Szeroka nr 121/122 xarchitektura mieszkaniowa1843, 1911, l. 50 XX w.brak803

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1779 r. właścicielem posesji był Christoph Gottlieb Schultz. W 1808 r. nieruchomość była własnością mierniczego zboża Rubaua. W 1843 r. powstał projekt przebudowy domu. W 1854 r. posesja znajdowała się w posiadaniu kowala Schwandta. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był zegarmistrz Rohleder jun. W 1897 r. właścicielką była wdowa Rohleder, w 1907 r. znajdowała się w rękach spadkobierców rodziny Rohleder. W 1911 r. powstał projekt budowy kamienicy dochodowej z lokalami sklepowymi obejmującej posesje 121 i 122 i sięgającej do ul. Świętojańskiej. W początku lat 20. XX w. właścicielem nieruchomości był dyrektor A. Knanz, w połowie lat 30. była w rękach Wetzela, a w 1942 r. znajdowała się w posiadaniu G. Vettera. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowano ją zachowując dolne kondygnacje.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze8037200
Plan von Danzig [...]Dr. A. Liévin1868litografia62 x 56 cm[5000]C I 39.2Kartografia8038222
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8037344
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8037345
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8037346
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8039193

Login:
Hasło: