Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 124 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 124 (Breitgasse 124, do 1854 r. – nr 1915), Szeroka nr 123/125 xarchitektura mieszkaniowak. XIX w., l. 60. XX w.brak805

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1808 r. nieruchomość była w posiadaniu rymarza Stemmera. W 1854 r. właścicielem posesji był artysta malarz Meyerheim. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był nadal Meyerheim. W 1897 r. właścicielami było rodzeństwo Meyerheimów. W końcu XIX w. dom został gruntownie przekształcony. W 1907 r. nieruchomość znajdowała się w rękach zegarmistrza Goldsteina. W początku lat 20. XX w. właścicielem posesji był kupiec L. Israelski, w połowie lat 30. była ona w rękach Wally Israelski, a w 1942 r. w posiadaniu Kurta Bauera. Kamienica została zniszczona w 1945 r., zmieniono podziały parcelacyjne, wzniesiono uproszczone domy szczytowe.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze8057206
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8057350
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8057351
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8057352
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8059195

Login:
Hasło: