Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 126 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 126 (Breitgasse 126, do 1854 r. – nr 1917, 1918), Szeroka 125/126 xarchitektura mieszkaniowa1858, 1875, 1880, 1911, 1923, l. 60. XX w.brak807

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1789 r. była współwłasnością członków rodziny Panten. W 1808 r. nieruchomość była w posiadaniu spadkobierców po kupcu Pantelsie. W 1854 r. posesja stanowiła własność kupca von Taddena. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był rentier von Tadden. W 1858 r. powstał projekt przybudówki frontowej. W 1875 r. powstał projekt zniesienia przybudówki oraz przekształcenia przyziemia. W 1880 r. projektowano budowę dwóch niewielkich oficyn. W 1897 r. właścicielem był restaurator Heinrichs, w 1907 r. znajdowała się w rękach kupca Rosenbauma. W roku 1911 arch. Hubert Arendt wykonał projekt przebudowy kamienicy. W początku lat 20. XX w. właścicielem nieruchomości była Hulda Rosenbaum. W 1923 r. arch. Henry Brettschneider wykonał projekt gruntownej przebudowy przyziemia na cele handlowe. W połowie lat 30. nadal pozostała w tych samych rękach, a w 1942 r. znajdowała się w posiadaniu Alfonsa Bauera. Kamienica została zniszczona w 1945 r., zmieniono podziały parcelacyjne, wzniesiono uproszczone domy szczytowe.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze8077232
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8077356
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8077357
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8077358
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8079197

Login:
Hasło: