Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Szeroka 129 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoSzeroka 129 (Breitgasse 129, do 1854 r. – nr 1926), nieodbudowanaxarchitektura mieszkaniowa1903, 1921brak810

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1808 r. nieruchomość była w posiadaniu gildii św. Erazma. W 1854 r. posesja stanowiła własność kupca Cuttnera. Po połowie lat. 60. XIX w. właścicielem domu był kupiec Lichtenfeld. W 1897 r. właścicielem był kupiec Lichtenfeld, w 1907 r. była w rękach rentiera Lichtenfelda. W 1903 r. wykonano projekt przebudowy, kamienica otrzymała formy eklektyczne. W początku lat 20. XX w. właścicielem nieruchomości był kupiec E. Röhl, a w 1921 r. powstał projekt nadbudowy o jedną kondygnację. W początku lat 20. XX w. właścicielem był kupiec E. Röhl, do 1942 r. nieruchomość pozostała w rękach rodziny Röhl. Kamienica została zniszczona w 1945 r., nieodbudowana.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze8107231
Plan von Danzig [...]Dr. A. Liévin1868litografia62 x 56 cm[5000]C I 39.2Kartografia8108226
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8107365
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8107366
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8107367
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8109200

Login:
Hasło: