Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 28 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 28 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa1560 r., 1855 r., 1950–5322 XI 1969 r., nr 497 (stary nr 273)82

opis karty obiektu: Kamienica nazywana „Adam i Ewa” lub ferberowska. Posesja należała w 2. połowie XIV i początkach XV w. do ławnika Nicolasa Schönenvelta. Na przestrzeni XVI – XX w. była działką przejściową. W ciągu niemal dwóch stuleci, przed 1548 r. do 1789 r., należała do patrycjuszowskiej rodziny Ferberów. Za czasów burmistrza Konstatina I w 1560 r. wzniesiona została kamienica z renesansową fasadą, nazwę dom zawdzięczał scenie wygnania z raju umieszczonej na drzwiach wejściowych. W latach 1789–1804 była własnością kupieckiej rodziny Frantziusów, a następnie do 1875 r. Steffensów. Za czasów tych ostatnich właścicieli część fasady przekształcono. W 1912 r. doszło do usunięcia portalu. Kamienica została zniszczona w 1945 r., zrealizowany projekt odbudowy wykonał Lech Kadłubowski, projekt portalu Waldemar Łopacki.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Bädeker (1879)Bädeker G.Chronologische Notizen aus der Baugeschichte der wesentlichsten Danziger Bauwerke.Danzig 1879Od 1485 8°; Od 1485 a 8°823479
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 91,8211477
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. 2368220468
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr.s.738222696
Führer (1914)Führer durch Danzig. Hrsg. unter Mitwirkung der Danziger Verkehrs-Zentrale vom Magistrat der Stadt Danzig.Danzig 1914Od 1020/2 8°; 4 in Od 86 4°.8248474
Griesebach (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.i;lustr. tabl. 108250473
Heyn (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°iulustr.s.98255472
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°8259470
Keyser (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°8260471
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.182138777
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 458270476
Lindner (1904)Linder [ A ]; Peiser [ H ]Festschrift der Handwerkskammer zu Danzig aus Anlass der Einweihung der Technischen Hochschule zu Danzig.Danzig 1904Od 16602 8°8269478
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.46821681878
LUBENLuben F.A.Das schenswerte Danzig.Danzig 1930I 135934, Od 105/150 8ilustr.s.7821661816
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°8287475
SchmidtSchmidt A.Danzigs merkwürdige Inschriften.Danzig 1925Od 1806 8°82117663
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 82104469

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasada i portal NN1910 fotografia 35 x 14 cmAl. IV/21/24 Fotografie, klisze821011
Fasady kamienic nr 28-31 K. Nowaliński 1975 fotografia 40 x 31 cm Al. IV/56/12 Fotografie, klisze821719
Górne fragmenty fasad ze szczytami kamienic nr 25-28 K. Nowaliński 1987 fotografia 30 x 24 cm Al. III/157/9 Fotografie, klisze821718
Fasady kamienic nr 22-30 z przedprożami E. Flottwellok. 1860fotografia 24,5 x 18,5 cmAl. IV/18/17 (Z I 2069) Fotografie, klisze821003
Fasad kamienic 31-27 M. Murman ok. 1969 pocztówka - fotografia 14,6 x 10,3 cm P 1 - ul. Długa 25 Fotografie, klisze821130
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia821255
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Frein Stadt Danzig. Ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia821258
Plan GdańskaNN1927 r. Frein Stadt Danzig Gelaendeplan. Pl. 22 40litografria.64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia821257
Plan GdańskaBuhse D. 1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia821256
Fasada główna, północna, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. Danzig 1901R.Ch. Kuhn1901Langgasse 29. 28.tech. reprograficzna 23,6 x 18,6 cmGr Rp 5109 (s. 20)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki821174

Login:
Hasło: