Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Targ Rybny 13 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne MiastoTarg Rybny 13 ( Fischmarkt 13, do 1854 r. – nr 1573), Targ Rybny 10 A-Cxarchitektura mieszkaniowapo poł. XIV w., XIX w., l. 60. XX w.brak829

opis karty obiektu: Ulica zabudowywana po połowie XIV w. W 1808 r. nieruchomość należała do spadkobierców kupca Willettena. W 1817 r. na posesji zamieszkiwał kupiec C.F. Laass. W 1854 r. nieruchomość znajdowała się w rękach kupca Kraczewskiego. W latach 60. XIX w. dom znajdował się w rękach kupca Eversa. W 1897 właścicielką była wdowa Evers. Dom przekształcono w XIX w. W 1907 r. nieruchomość znajdowała się w rękach kupca Eversa. W 1916 r. nadal w posiadaniu kupca Georga Eversa. W początku lat 20. XX w. właścicielem domu był nadal Evers, w połowie lat 30. XX w. w rękach wdowy Marie Evers, zaś w 1942 r. posesja była w rękach Rudolfa Eversa z Berlina. Kamienica została zniszczona w 1945 r. odbudowując tę część placu zmieniono dawne podziały parcelacyjne, wzniesione fasady, w większości neutralne, nie odpowiadają pierwotnemu usytuowaniu domów.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Dolne fragmenty fasad kamienic (wg współczesnej numeracji) 10 a-c A. Klejna 1988 Fotografia13 x 18 cmAl. II/155/13Fotografie, klisze8297189
Plan von Danzig [...]Dr. A. Liévin1868litografia62 x 56 cm[5000]C I 39.2Kartografia8298233
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8297964
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8297966
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8297965
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8299155

Login:
Hasło: