Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Targ Rybny 17 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne MiastoTarg Rybny 17 ( Fischmarkt 17, do 1854 r. – nr 1577), Targ Rybny 10 A-Cxarchitektura mieszkaniowapo poł. XIV w., 1881, l. 60. XX w.brak832

opis karty obiektu: Ulica zabudowywana po połowie XIV w. W 1752 r. właścicielem był Salomon Lessinski. W 1808 r. i w 1817 r. posesję zamieszkiwał destylator P. Claassen (nazwisko zapisywano również w wersji: Klaassen). W 1854 r. nieruchomość stanowiła własność kupca L. Retzlaffa. W latach 60. XIX w. dom znajdował się w rękach kupca Retzlaffa. W 1881 r. powstał projekt budowy nowej kamienicy wraz z oficyną. W 1897 właścicielem posesji był kupiec Elias, w 1907 r. nieruchomość była w rękach firmy kupieckiej Scheller & Kuhn. W 1916 r. znajdowała się w posiadaniu Schellera (posesja wymieniana razem z nr 16 i 18). W początku lat 20. XX w. właścicielem domu był nadal Scheller, a w połowie lat 30. dom znajdował się w rękach wdowy Scheller zaś w 1942 r. był własnością jej spadkobierców. Kamienica została zniszczona w 1945 r. odbudowując tę część placu zmieniono dawne podziały parcelacyjne. Wzniesione fasady, w większości neutralne, nie odpowiadają pierwotnemu usytuowaniu domów.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Dolne fragmenty fasad kamienic (wg współczesnej numeracji) 10 a-c A. Klejna 1988Fotografia13 x 18 cmAl. II/155/13Fotografie, klisze8327186
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8327973
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8327975
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8327974
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8329159

Login:
Hasło: