Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Targ Rybny 19 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne MiastoTarg Rybny 19 ( Fischmarkt 19, do 1854 r. – nr 1579), Targ Rybny 10 A-Cxarchitektura mieszkaniowapo poł. XIV w., XIX w., l. 60. XX w.brak834

opis karty obiektu: Ulica zabudowywana po połowie XIV w. W 1751 r. posesja należała do Martina Wichmanna. W 1808 r. nieruchomość była w posiadaniu browarnika Lincka. W 1817 r. na terenie posesji zamieszkiwał kuśnierz A.E. Stencke oraz szynkarz F. Zielcke. W XIX w. dom został przebudowany. W 1854 r. nieruchomość stanowiła własność kupca Eisenacka, podobnie jak sąsiednia posesja. W latach 60. XIX w. dom znajdował się w rękach kupca Eisenacka. W 1897 właścicielem był kupiec Gerson, a w 1907 r. pani Gerson. W 1916 r. i w początkach lat 20. XX w. nieruchomość była nadal w posiadaniu pani Gerson. W połowie lat 30. XX w. dom znajdował się w rękach Waltera Gersona, a w 1942 r. stanowił własność Eugena Bürgera. Kamienica została zniszczona w 1945 r. odbudowując tę część placu zmieniono dawne podziały parcelacyjne. Wzniesione fasady, w większości neutralne, nie odpowiadają pierwotnemu usytuowaniu domów.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Dolne fragmenty fasad kamienic (wg współczesnej numeracji) 10 a-c A. Klejna 1988 Fotografia 13 x 18 cm Al. II/155/13Fotografie, klisze8347184
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8347979
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8347981
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8347980
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8349161

Login:
Hasło: