Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Targ Rybny 20 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne MiastoTarg Rybny 20 ( Fischmarkt 20, do 1854 r. – nr 1580), Targ Rybny 10 A-Cxarchitektura mieszkaniowapo poł. XIV w., XIX w., l. 60. XX w.brak835

opis karty obiektu: Ulica zabudowywana po połowie XIV w. W 1792 r. w drodze licytacji nieruchomość nabył Michael Schafranski. W 1808 r. nieruchomość była w rękach kupca Schaffranskiego. W 1817 r. na posesji zamieszkiwał kupiec J. Behnke. W 1854 r. nieruchomość była własnością kupca Schaffranskiego, zapewne potomka właściciela z początku XIX w. W latach 60. XIX w. dom znajdował się w rękach kupca Zimmermanna. W 1897 właścicielem nieruchomości był mistrz piekarski Kuhn (w tym czasie kamienica notowana wraz z nr 21), w 1907 r. posesja znajdowała się w rękach Frantziusa. W 1916 r., zabudowa odnotowana jako połączona z domem przy ul. Starganiarskiej 37, nadal była w posiadaniu Frantziusa. W początku lat 20. XX w. właścicielem domu był właściciel młyna Wollert, a w połowie lat 30. posesja znajdowała się w rękach emerytowanego prezydenta Senatu dr. Ernsta Bruno Ziehma. Pozostała jego własnością także w 1942 r. Kamienica została zniszczona w 1945 r. odbudowując tę część placu zmieniono dawne podziały parcelacyjne. Wzniesione fasady, w większości neutralne, nie odpowiadają pierwotnemu usytuowaniu domów.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Dolne fragmenty fasad kamienic (wg współczesnej numeracji) 10 a-c A. Klejna 1988 Fotografia 13 x 18 cm Al. II/155/13Fotografie, klisze8357183
Fragment ściany bocznej kamienicy (wg współczesnej numeracji) 10 c, w głębi OłowiankaA. Klejna1989Fotografia13 x 18 cm Al II/155/10Fotografie, klisze8357194
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8357982
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8357984
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8357983
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8359162

Login:
Hasło: