Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Targ Rybny 22 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne MiastoTarg Rybny 22 ( Fischmarkt 22, do 1854 r. – nr 1582), Straganiarska 37 Axarchitektura mieszkaniowa1482-1483, XVIII w., XIX w., l. 60. XX w.nr 430 z dnia 24 II 1967836

opis karty obiektu: Posesja wydzielona w północnej części Bramy Straganiarskiej. Brama zbudowana została w latach 1482-1483. W 1793 r. nieruchomość należała do Johanna Strecka. Budynek przebudowany został w XVIII w. W 1808 r. nieruchomość należała do handlarza starzyzny Stracka, zaś w 1810 r. do Carla Andreasa Furhmanna. W 1817 r. na posesji zamieszkiwał kupiec C.A. Furhmann. W 1854 r. nieruchomość stanowiła własność kupca Franka. W latach 60. XIX w. dom znajdował się w rękach kupca Francka. W 1897 właścicielem posesji był kupiec Ruschkiewitz. W XIX w. dom został przebudowany. W 1907 r. znajdowała się ona w rękach handlarza owoców Kuschela. Aż do 1942 r. nieruchomość pozostała w tych samych rękach. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowano ją w uproszczonej historyzującej formie.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danych Fotografie, klisze8367259
Plan von Danzig [...]Dr. A. Liévin1868litografia62 x 56 cm[5000]C I 39.2Kartografia8368238
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia8367985
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8367987
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia8367986
[brak danych]Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8369163

Login:
Hasło: