Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 29 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 29 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1620 r., 2. poł. XIX w., 1950–5322 XI 1969 r., nr 498 (stary nr 279)84

opis karty obiektu: W początkach XV w. posesja należała do Eberharda van Borsteyna. W 2. połowie XVI w. (do 1586 r.) była własnością Michaela Kerla, a następnie wdowy po nim, w drodze podziałów spadkowych przypadła w częściach jego dzieciom i ich spadkobiercom. Następnym właścicielem był ławnik Johann Brandes, prawdopodobnie za jego czasów doszło do przebudowy fasady, której nadano manierystyczne formy. Jako autor projektu wskazywany jest Abraham van den Block. Od połowy XVII w. posesja znajdowała się w rękach rodziny Ferderów, za ich czasów powstał barokowy portal z herbem rodziny. Kolejni właściciele znani są dla 2 połowy XVIII w., byli nimi Christina Konstanta i Carl Ludwig von Schwerin, a od lat 80. do 1803 r. Theodorius Christian Frantzius, następnie do 1815 r. posesja należała do Hanny Justiny i Gottfrieda Götza. W 2. połowie XIX w. przebudowano przyziemie kamienicy, a w 1904 r. usunięto portal. W XX w. (do 1945 r.) kamienica należała do firmy złotniczej Moritz Stumpf i Syn. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowana zgodnie z projektem wykonanym przez Lecha Kadłubowskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 918411489
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr.s. 73, 1408422481
Danziger (1881)Das Danziger Bürgerhaus im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.(wycinek z Danziger Zeitung 1881 ). Danzig 1881Od 1488 4°8432490
Deutsche (1909)Deutsche Goldschmiede-Zeitung Jg. XII. 1909 H. 19.Od 10832 4° ilustr. s. 152, 15384130666
Griesebach (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.ilustr. tabl. 108450483
Keyser (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°8460482
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.184138778
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.498438492
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)8465486
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 458470485
Lindner (1904)Linder [ A ]; Peiser [ H ]Festschrift der Handwerkskammer zu Danzig aus Anlass der Einweihung der Technischen Hochschule zu Danzig.Danzig 1904Od 16602 8°8469491
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.46841681879
LUBENLuben F.A.Das schenswerte Danzig.Danzig 1930I 135934, Od 105/150 8ilustr.s.7841661817
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 788482487
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°8487484
Reinhold (1899)Reinhold H.Danzigs Inschriften.Bartenstein 1899Od 1804 8°; Od 1804a 8°8490488
SchmidtSchmidt A.Danzigs merkwürdige Inschriften.Danzig 1925Od 1806 8°84117664
Stumpf[Stumpf E.]125 Jahre Stumpf–Danzig.[Danzig 1929]Od 11555 8°, Od 11555 a, b 8°ilustr. s. 15, 16, 17, 4784127665

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr 28-31 K. Nowaliński 1975 fotografia40 x 31 cm Al. IV/56/12 Fotografie, klisze841720
Fasady kamienic nr 22-30 z przedprożami E. Flottwellok. 1860fotografia24,5 x 18,5 cmAl. IV/18/17 (Z I 2069) Fotografie, klisze841002
Fragmenty fasady z portalem i przedprożem A. Ballerstaedt ok. 1870 fotografia 19,5 x 16 cmAl. IV/4/2 (Z IV 1284) Fotografie, klisze841007
Przedproże i portalNN ok. 1875 fotografia9 x 13 cmAl. IV/49/26 Fotografie, klisze841008
Dolny fragment fasad kamienic 32-29 J. Uklejewski ok. 1969 pocztówka - fotografia 10,6 x 14,9 cm P 1 - ul. Długa 23 Fotografie, klisze841125
Fasad kamienic 31-27 M. Murman ok. 1969 pocztówka - fotografia 14,6 x 10,3 cm P 1 - ul. Długa 25 Fotografie, klisze841126
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia841455
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia841456
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia841458
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia841457
Fasada główna, północna, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. Danzig 1901R.Ch. Kuhn1901Langgasse 29. 28. reprodukcja23,6 x 18,6 cmGr Rp. 5109 (s. 20)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki841172

Login:
Hasło: